Standard Solutions Group

Produktdatabaskommittén ansvarar för vidareutveckling och förvaltning av SSG Produktdatabas.

SSG Produktdatabas

Produktdatabaskommittén startade 1993 under namnet SKC-kommittén, och arbetar med frågor om tillgänglighet av reservdelar, förrådsoptimering, samverkan samt utveckling och förbättringsförslag av tjänsten och dess innehåll. Kommittén har också en viktig roll i att känna av industrins behov och bidra till utveckling av tjänsten, eller tilläggstjänster, som skapar nytta inom reservdelsområdet. Kommittémedlemmarna bidrar engagerat med omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte.

Nätverket genomsyras av en stor upplevd nytta och ett öppet klimat för erfarenhetsutbyte gällande hur man använder tjänsten. Med jämna mellanrum arrangeras också en nätverksträff för användare av SSG Produktdatabas.

Ledamöter i kommittén

  • Lars Nilsson, SCA 
  • Lena Sandlund, Metsä Board
  • Mika Kinnunen, AstraZeneca
  • Stefan Williamsson, SSG, ordförande

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Produktdatabaskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas