Utvecklat av och för industrin med stöd av jurister

SSG Leveranskontrakt är ett standardiserat kontrakt som hjälper dig vid upphandling, inköp, konstruktion, driftsättning och leverans av industrianläggningar. Kontraktet förenklar när affärer ska göras inom industrin, och parterna kan vara trygga i väl genomarbetade standardklausuler och bilagor, anpassat efter processindustrin samt svensk och europeisk lagstiftning.

SSG Leveranskontrakt innehåller färdiga rubriker, bland annat om allmänna villkor, tekniska data och garantier, specifikation och leverans, och kan användas som en mall. Parterna fyller i sina överenskommelser och villkor, vilket förenklar upphandlings- och inköpsprocessen och minskar antalet kontraktsvarianter på marknaden. Kontraktet passar både för komplexa överenskommelser, samt enklare inköp av exempelvis gods.

Är du intresserad av SSG Leveranskontrakt? Kontakta oss

Utvecklat tillsammans med leverantörer inom industrin samt jurister

SSG Leveranskontrakt är utvecklat och framtaget tillsammans med SSGs kontraktskommitté, som samarbetar med externa jurister och leverantörer till industrin. Kontraktet genomgår med jämna mellanrum revideringar för att följa gällande lagstiftning samt branschvillkor. Detta ger ett uppdaterat och tryggt standardkontrakt av hög kvalitet, väl igenkänt av både beställare och leverantörer.

Kontraktet, som funnits sedan 1975, används av både beställare, leverantörer och inhyrda teknikkonsulter inom industrin. Bland kunderna märks stora delar av svensk och europeisk skogs-, stål- livsmedels- och energiindustri, samt av industrins leverantörer. Kontraktet finns att tillgå i fyra språk och i fyra varianter.

Pris 

  • Årsabonnemang (svenska och engelska) 1 483 kr per månad. Kan användas fritt inom en industrianläggning.
  • Enstaka filer 1 300 kr
  • Ifyllnadsbara filer utan abonnemang 5 200 - 36 400 kr

(Gäller från 2019-09-01)

Vill du veta mer om SSG Leveranskontrakt? 

Ring oss på 060 - 14 15 10 eller använd formuläret nedan för abonnemang eller ifyllnadsbara dokument samt frågor om kurser, så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Beställ enstaka dokument och den tryckta handledningen Vinnande Vetande i SSG webshop.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.