Standard Solutions Group

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén arbetar med driftsäkerhet inom underhåll och produktion med fokus på tillgänglighet, driftsäkerhet, effektivitet och hållbarhet.

Sök SSG driftsäkerhet och effektivitetsstandarder

Kommittén startades 2011 och arbetar för att skapa nytta genom samarbete ur ett tillgänglighets- och kostnadsperspektiv. Arbetet innefattar även utveckling av driftsäkerhet och underhåll genom ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Genom att lyfta samtliga engagerade till en gemensam nivå inom underhållsutveckling ökar branschens totala nyttoeffekt. Utkomsten av kommitténs arbete skapar nytta främst i direkt användande, men även möjligheter att utveckla och förädla tjänstekoncept.

På gång i Driftsäkerhet och effektivitetskommittén

Kommittén har arbetsgrupper som hanterar två till fyra projekt per år. Under 2023 kommer följande arbeten att pågå:

 • AGU4 – Strukturerad dokumentation för anläggningar
 • AGU11 – Ledande nyckeltal för processindustrin
 • AGU12 – Mall för en SLA (Service Level Agreement) mellan avdelningar
 • SSG 2005 – Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter
 • SSG 2901 – Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem
 • Övrigt: Kommittén ser över vilka steg efter en kritikalitetsanalys som bör göras för att nå bästa driftsäkerhet.

Ledamöter i kommittén

 • Karl-Johan Ericsson, Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk, ordförande
 • Pontus Lord, Södra Cell Mönsterås, vice ordförande
 • Jenny Friberg, SCA Underhåll
 • Stefan Hedblom, Holmen Iggesund
 • Andreas Sundefors, Metsä Board Husum
 • Thomas Olsson, Rottneros Vallviks Bruk
 • Rickard Sjöblom, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.