""

Industriellt samarbete

Samarbete inom industrin har varit SSGs kärna sedan 50-talet

Inom SSGs kommittéer och nätverk samlas representanter från hela industrin för att utbyta kunskap och erfarenheter, omvärldsbevaka och hitta de bästa lösningarna för industrins gemensamma utmaningar.
Tillsammans sätter vi standarden för en säkrare och hållbarare industri.

Våra kommittéer

SSG driver kommittéer inom flera olika områden där deltagarna får möjlighet att träffa andra och tillsammans ta fram standardiserade lösningar. Kommittéerna består av personer med olika roller inom industrin, där alla bidrar med erfarenheter och viktig kunskap utifrån sin synvinkel – exempelvis beställare, entreprenörer, kontrollanter, leverantörer och tillverkare. På så vis fångar vi upp de behov som finns och kan gemensamt hitta de bästa lösningarna för alla parter. Resultatet av kommittéernas arbete leder sedan till tjänster, standarder och kurser som hela industrin kan dra nytta av.

Är du intresserad av att veta mer om vårt kommittéarbete eller en specifik kommitté? Kontakta oss!

Våra nätverk

Inom SSGs nätverk ryms ett stort antal personer som tillsammans bidrar till en säkrare och hållbarare industri. Deltagarna får genom nätverken möjlighet att utöka sitt kontaktnät, dela erfarenheter och kunskap, omvärldsbevaka och diskutera aktuella frågor inom området. I dagsläget finns nätverk inom områdena CLP, el, fluidteknik, indutriell IT och automation samt sågverk.

Är du intresserad av att veta mer om ett specifik nätverk? Kontakta oss!

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om SSGs kommittéer eller nätverk? Kontakta oss via formuläret eller ring 060 - 14 15 10, så guidar vi dig till rätt kontaktperson.

Vad gäller din fråga?

Meddelande

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.