Standard Solutions Group

Inom SSGs sågverksnätverk delas kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljöfrågor för att förbättra arbetsmiljön på sågverk och göra dessa arbetsplatser säkrare.

Under 2019 startade SSG ett nätverk inom sågverksindustrin. Bakgrunden var att sågverksbranschen under många år har haft höga olyckstal och låg högst i statistiken för arbetsolyckor med frånvaro under åren 2008–2018. Därför startades nätverket för att dela kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljöområdet samt utveckla säkerhetskulturen och arbeta proaktivt, med målet att minska antalet olycksfall och sjukdomsfall i branschen. Arbetsgivarna i branschen vill arbeta för att sänka olycksstatistiken, få en bättre arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vår vision: Skapa olycksfria och hälsosamma arbetsplatser samt uppmuntra till samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Deltagare i nätverket:

 • Anders Grankvist, Södra Wood, ordförande
 • Anna Fredriksson, Stora Enso Ala sågverk
 • Eric Höglund, Biometria
 • Fredrik Sundmar, Stora Enso Gruvöns sågverk
 • Gustav Roslund, SCA Wood, Tunadal/Bollsta sågverk
 • Karin Bennbom, Industriarbetsgivarna
 • Åsa Dahlfors,  Industriarbetsgivarna (suppleant)
 • Magnus Karlsson, SCA Wood, Rundviks sågverk
 • Michael Lundqvist, Holmen Wood Products 
 • Nicklas Åberg, Holmen Wood Products 
 • Niklas Norén, Norra Timber
 • Peter Ståhl, Moelven Wood
 • Shkelzen Berisha, Moelven Notnäs Ransby 
 • Therese Markström, Vida
 • Tomas Ivarsson, Svenskt Trätekniskt Forum STTF
 • Anders Magnusson, Svenskt Trätekniskt Forum STTF (suppleant)
 • Tommy Kronholm, Setra Trävaror
 • Christel Benke, SSG

Är du intresserad av att vara med i nätverket, eller vill du veta mer? Kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas