Mekankommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området mekanteknik.

Sök SSG mekanstandarder

Mekankommittén startades 1971 och arbetar med funktionsorienterade standarder som ska ge kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inom processindustrin. Stor vikt läggs på funktionssäkerhet, personsäkerhet och underhållsmässighet.

Bland Mekankommitténs uppgifter ingår att öka kunskapen och att sprida och anpassa standarder och nya tjänster inom mekanområdet. Ledamöterna bevakar aktivt omvärldens behov och krav och marknadsför kommitténs arbete. Resultatet är standardiserade lösningar på gemensamma problem, upphandlings- och utförandestöd samt informationsmässig samordning mellan beställare och leverantörer.

På gång i Mekankommittén

Varje år hanteras två till fyra projekt med olika arbetsgrupper sammansatta av personer från processindustrin. Under 2022 kommer följande arbeten att pågå:

 • SSG 3340 – Kravställning för växlar
 • SSG 3853 – Teknisk specifikation för växlar
 • Ny guide – Guide för svetskrav – basindustrins gemensamma tolkningar och riktlinjer
 • Ny standard – Kedjetransportörer

Ledamöter i kommittén

 • Ola Jonsson, Iggesund Paperboard, ordförande
 • Mattias Albertsson, BillerudKorsnäs Frövi, vice ordförande
 • Björn Bergström, Metsä Board Husum
 • Håkan Wänglund, SCA Östrand
 • Peter Hellman, Projekthydraulik, ordförande i SSG Fluidtekniskt Nätverk för Processindustrin
 • Walter Garherr, Rottneros Vallviks bruk
 • Rickard Sjöblom, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Mekankommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.