Logga in Hur registrerar jag artiklar/SSG Artikelnummer? Guider till SSG Produktdatabas

SSG Produktdatabas hjälper dig att få ordning och struktur på era reservdelar och ökar produktiviteten

SSG Produktdatabas är en tjänst som hjälper industrianläggningar och leverantörer att skapa struktur och ordning på sina reservdelar. I SSG Produktdatabas klassificeras reservdelskomponenter på ett enhetligt sätt som blir sökbara i en gemensam databas. Tack vare den transparensen i artikeldatabasen minskas kapitalbindning direkt i den egna anläggningen, samt att reservdelar kan lånas mellan anläggningar. Resultatet blir ordning och struktur bland dina reservdelar, och ökad tillgänglighet på den reservdel du behöver. Logga in i SSG Produktdatabas.

En anläggning innehåller stora mängder data, data som om det används rätt kan optimera förrådshållning och verksamhetsprocesser, och öka tillgängligheten på kritiska reservdelar. Med SSG Produktdatabas får dina reservdelar en väl genomarbetat struktur och ordning på ditt masterdata, vilket effektiviserar dina processer inom inköp, förråd och underhåll, med ökad produktivitet som följd.

Är du intresserad av SSG Produktdatabas? Kontakta oss

Ordning med standardiserad struktur

Med SSG Produktdatabas klassas anslutna anläggningars reservdelar och artiklar efter en färdig struktur. Varje artikel förses med en beskrivning och matchas mot befintliga artiklar i SSGs databas, som innehåller närmare 700 000 artiklar. En ny artikel får därefter ett unikt SSG Artikelnummer, som följer med under hela dess livstid. Allting blir synligt och sökbart i databasen för varje anläggning som är ansluten. Anslutna industrier kan sedan se i databasen vilka artiklar som finns i deras lager, samt se var reservdelar finns om behovet uppstår. Ditt lager får en standardiserad och uppdaterad produktinformation när SSG sköter artikelunderhållet, som frigör resurser hos er.

Tack vare det unika SSG Artikelnumret kan artiklar identifieras oavsett leverantör eller tillverkare. Du får alltid tag på rätt komponent, som är sökbar via webben. Den unika transparensen i databasen möjliggör att reservdelar kan delas sinsemellan, vilket minskar kapitalbindning och höjer tillgängligheten.

För industrin och för leverantörer

SSG Produktdatabas är inte bara en resurs för industrianläggningar. Alla med artikelkataloger som vill få ordning och struktur i sitt masterdata får fördelar med SSG Produktdatabas. Leverantörer kan ansluta sig till tjänsten och få sina artiklar klassade, och därmed marknadsföra sig och visa upp reservdelar och alternativa artiklar vid behov. Produktinformationen uppdateras på ett ställe, data som kvalitetssäkras av SSG.

I SSG Produktdatabas knyts industrin ihop. Tillsammans med andra SSG-tjänster, så som SSG Supplier, får du dessutom kontroll att leverantörerna uppfyller dina krav. SSG Produktdatabas har hjälpt industrin att bli effektivare i över 50 år, ett arbete som 2014 belönades med Industrins Stora Produktivitetspris.

Pris

SSG erbjuder workshops för att säkerställa höjd produktivitet som utmynnar i ett kostnadsförslag. Kontakta oss för mer information.

Vill du veta mer om SSG Produktdatabas? 

Vill du veta mer, eller gå en kurs i hur du använder tjänsten? Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig. 

Använder du SSG Produktdatabas, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.