Standard Solutions Group

Samarbete inom industrin har varit SSGs kärna sedan 50-talet.

Till SSG Standarder

SSG har arbetat med samverkan inom industrin i över 60 år. Arbetet drivs främst via våra tio kommittéer och deras arbetsgrupper, där några av Sveriges främsta kompetenser inom sitt område inom industrin deltar. De tio kommittéerna, alla med olika inriktning, har målet att hitta gemensamma lösningar eller bästa praxis på gemensamma problem, utan att avslöja några affärsrelaterade hemligheter. 

Resurssnåla, kostnadseffektiva och kvalitetshöjande lösningar

Arbetet i kommittéerna drivs av SSGs kommittéprocessledare, där man tillsammans hittar strategiska och operativa resurssnåla, kostnadseffektiva och kvalitetshöjande lösningar, som går att använda inom hela processindustrin. I kommittéerna finns möjligheten att tillsammans diskutera, utbyta erfarenheter och ge förslag på hur industrin kan bli mer produktiv och hållbar. Resultatet av kommitténs arbete tar SSG sedan vidare och tillgängliggör genom våra tjänster, standarder och kurser.

Genom att aktivt delta i SSGs kommittéer och arbetsgrupper, som engagerar cirka 500 personer, utökas allas kontaktnät, samtidigt som dessa mer aktivt kan påverka myndigheter, tillverkare och leverantörer. Kommittéarbetet, som ger fördelar för de medverkande företagen, skapar förutom standarder och tekniska riktlinjer, även rapporter, tekniska meddelanden och utbildningar.

Vill du veta mer om SSGs kommittéer? Välkommen att kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas