Standard Solutions Group

Det finns ett stort intresse kring det nya CSDD-direktivet och SSG kommer nu starta upp ett nätverk under januari 2024 (OBS! Sista chansen att anmälan sig är den 31 oktober!).

EU har som mål att vara en klimatneutral ekonomi till 2050. För att uppnå detta kommer kraven på att större företag kan säkerställa att hållbarheten i hela produktions- och leverantörskedjan efterlevs bli större . Vi på SSG hade den 7 september ett webbinarium tillsammans med Advokatbyrån MAQS där vi diskuterade CSDD-direktivet närmare. Mycket pekar mot ett införande av CSDD-direktivet under 2024 och vi ser att det finns stora fördelar med att samverka tidigt inom industrin kring direktivet. 

SSG vill starta upp ett CSDD-nätverk där målet är att jobba fram en standardiserad lösning tillsammans.Två jurister från MAQS Advokatbyrå kommer dessutom att delta på alla möten och bidra med sin expertis.