Är du intresserad av vilka industrianläggningar som kravställer på SSGs kurser? Läs mer här!

Standardiserade tjänster för en effektivare, säkrare och mer hållbar svensk industri.

Inom industrin delar många samma utmaningar. Istället för att var och en lägger resurser på att skapa egna lösningar, erbjuder SSG standardiserade tjänster, standarder, kurser, koncept och även konferenser, ett ekosystem med beprövade lösningar för svensk industris förbättrade konkurrenskraft. Genom att använda gemensamma lösningar på gemensamma problem kan vi tillsammans höja effektiviteten, förbättra arbetsmiljön och hållbarheten, och industrin kan istället utveckla sin verksamhet, sina produkter och sina tjänster.

Produkt
0