Rörsystemkommittén informerar

Den 29 april 2020 publicerades nya versioner av SSGs rörklasstandarder. De nya utgåvorna är anpassade efter det nya EU-direktivet PED 2014/68/EU, implementerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1.
Många av standarderna har också slagits samman, baserat på dimension, tryckklass och svetsfaktor. Detta för att förenkla användningen av standarderna. Till följd av sammanslagningarna har många av de tidigare standarderna kunnat dras in. Här kan du läsa mer om de förändringar som gjorts.

Rörsystemkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området rörsystem och tryckkärl.

Sök SSG rörstandarder

SSGs rörsystemkommitté startades 1971 och arbetar med standardisering och utreder nya tjänster inom rörsystem och trycksatta anordningar. Arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhåll är viktiga kriterier under arbetet. Kommittén känner löpande av industrins behov inom rörsystem och trycksatta anordningar, och arbetar också med omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Kommittén arbetar också för ökad kännedom och marknadsföring av berörda standarder och tillhörande tjänster.

SSGs rörstandarder uppfyller kraven i gällande direktiv och föreskrifter inom trycksatta anordningar, vilket gör att beställare, leverantörer och tillverkare kan vara trygga med valda komponenter. SSGs rörstandarder har ett intyg om överensstämmelse utfärdat av Kiwa Inspecta med certifikatsnummer 20-1013779-100.

På gång i Rörsystemkommittén

 • Arbetsgrupp R4 – Mediaklassning
  SSG 7650 – Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll revideras enligt de frågeställningar om mediakoderna som kommit in sedan den senaste utgåvan av standarden publicerades.
 • Arbetsgrupp R6:2 – Rör, rördelar och flänsar
  Vi ser över referenserna i SSG 7390 – Gängade rördelar – rostfritt stål och SSG 7391 – Svetsade gängrör – rostfritt stål. Vi uppdaterar samtidigt utseendet och språket.
 • Arbetsgrupp R6:3 – Armaturer & Ventiler
  SSGs standarder för ångfällor görs om till guider med samma numrering, SSG 7525 – Guide för val av ångfällor och 7527 – Guide för montage av ångfällor samt utförande av ånguttag. Vi uppdaterar samtidigt guidernas utseende.
 • Arbetsgrupp R9 – Tekniska bestämmelser vid entreprenader
  SSG 2230, 7640, 7645 och 7903 ses över på grund av deras ålder. I de nya utgåvorna uppdateras standarderna med hänvisningar till nu gällande föreskrifter och harmoniserade standarder. Deras utseende ses också över.
 • Arbetsgrupp R9:2 – GAP
  I de nya utgåvorna av SSGs standarder för GAP uppdateras och kompletteras de för att anpassas till Plaströrledningsnormer 2018 – Vägledning för konstruktion, tillverkning, provning och avveckling av rörledningar i GRP. SSGs standarder för GAP anpassas även till PED direktivet 2014/68/EU implementerat i AFS 2016:1 – Tryckbärande anordningar, samt AFS 2017:3 – Användning & kontroll av trycksatta anordningar.
 • Arbetsgrupp R9:3 – Livslängdsjournal
  Projektets syfte är att uppdatera och komplettera SSGs standarder för hantering av livslängdsjournaler i klass A eller B, för att användaren av den nya utgåvan ska kunna uppfylla kontrollkraven i AFS 2017:3 – Användning & kontroll av trycksatta anordningar.

Vill du bli informerad när projekten är färdiga? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SSG Standarder.

Ledamöter i kommittén

 • Mikael Forseryd, Stora Enso Skoghall AB, ordförande
 • Anders Lundqvist, BillerudKorsnäs AB, Gruvöns Bruk, vice ordförande
 • Anders Stenlund, AFRY Division Industry
 • Anders Wetterberg, Ingenjörsfirman Rörkraft AB
 • Fredrik Nilzon, SCA Munksund AB
 • Gunnar Bergenholm, Iggesund Paperboard AB
 • Johan Barrulf, Valmet AB
 • Linus Axelsson, AFRY Division Infrastructure
 • Per Söderström, Eurocon Engineering AB
 • Peter Lundin, Metsä Board Sverige AB, Husum fabrik
 • Stefan Bengtsson, Södra Cell AB, Värö
 • Stefan Westerlund, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå
 • Christer Wallin, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Rörsystemkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.