Standard Solutions Group

Rörsystemkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området rörsystem och tryckkärl.

Sök SSG rörstandarder

SSGs rörsystemkommitté startades 1971 och arbetar med standardisering och utreder nya tjänster inom rörsystem och trycksatta anordningar. Arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhåll är viktiga kriterier under arbetet. Kommittén känner löpande av industrins behov inom rörsystem och trycksatta anordningar, och arbetar också med omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Kommittén arbetar också för ökad kännedom och marknadsföring av berörda standarder och tillhörande tjänster.

SSGs rörstandarder uppfyller kraven i gällande direktiv och föreskrifter inom trycksatta anordningar, vilket gör att beställare, leverantörer och tillverkare kan vara trygga med valda komponenter. SSGs rörstandarder har ett intyg om överensstämmelse utfärdat av Kiwa Inspecta med certifikatsnummer 20-1013779-100.

På gång i kommittén

 • Arbetsgrupp R5 – Rörklasser
  SSG:s rörklasser uppdateras enligt nu gällande standarder och leverantörers dimensioner. Arbetsgruppen har träffat finska PSK:s arbetsgrupp för rörklasser i syfte att förstå likheter och skillnader i PSK:s och SSG:s standarder. Man identifierade då skillnader i materialtjocklekar och har därför skapat en separat arbetsgrupp för att lösa frågan med skillnaderna med tjocklekar.
 • Arbetsgrupp R7 – Rörupphängningar
  Etapp 1 och etapp 2 i arbetet är slutförda och nya utgåvor av de standarder som ingick i de etapperna är publicerade. I etapp 3 görs en enklare uppdatering av SSG 7000.
 • Arbetsgrupp R8 – Isolering av rörsystem, cisterner m.m.
  Standarderna för teknisk isolering ska ses över enligt inkomna kommentarer. Tanken är också att tydligare beskriva hur isolering utförs i praktiken bland olika industrier.
 • Arbetsgrupp R9 – Tekniska bestämmelser
  I SSG 7902 ska material justeras och det ska läggas till en hänvisning till SSG 1014Invändig beläggning av cisterner genom målning.
  SSG 7904 kommer att arbetas om till en guide och den får även uppdaterade referenser.

Se vilka projekt som pågår just nu i SSG:s kommittéer

Vill du bli informerad när projekten är färdiga? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SSG Standarder.

Ledamöter i kommittén

 • Mikael Forseryd, Stora Enso Skoghall AB, ordförande
 • Anders Lundqvist, Billerud AB, Gruvöns Bruk, vice ordförande
 • Anders Stenlund, AFRY Division Industry
 • Anders Wetterberg, Ingenjörsfirman Rörkraft AB
 • Fredrik Nilzon, SCA Munksund AB
 • Gunnar Bergenholm, Iggesund Paperboard AB
 • Johan Barrulf, Valmet AB
 • Linus Axelsson, AFRY Division Infrastructure
 • Per Söderström, Eurocon Engineering AB
 • Anders Gimbergsson, Metsä Board Sverige AB, Husum
 • Stefan Bengtsson, Södra Cell AB, Värö
 • Christer Wallin, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Rörsystemkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas