Standard Solutions Group

Ytskyddskommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området ytskydd.

Sök SSG ytskyddsstandarder

SSGs ytskyddskommitté, som startades 1974, arbetar med SSGs standard inom ytskydd. Kommittén bevakar och arbetar för att sprida erfarenheter inom ytskyddsområdet, och arbetar kontinuerligt med att hålla dokumentationen uppdaterad samtidigt som nya standarder och hjälpmedel utvecklas inom området. SSGs ytskyddsstandard bygger på kunskap och väl beprövad erfarenhet inom branschen.

Kommittén består av representanter från industrin, internationella färgleverantörer, entreprenörer och tekniska specialister inom området. Därutöver deltar även representanter från industrin i olika arbetsgrupper. Kommittén arbetar för att sprida information och kunskap om vikten av att välja rätt ytskydd, och öka kännedomen om hur SSGs standarder kan förenkla och förbättra. Kommittén ska också arbeta fram nya verktyg och metoder som underlättar arbetet med ytskydd. 

Kommittén rekommenderar att man anlitar auktoriserade målningsentreprenader. 
I denna film kan du se vad det innebär.

Kommitténs vision

Alla i branschen ska ha förståelse för långsiktig lönsamhet med rätt ytskydd. Kunskapen om SSG ska vara självklar i företagens dagliga verksamhet och ytskyddsstandarderna ska vara det självklara valet i alla upphandlingar och utförande av ytskydd inom skogsindustrin och för andra branscher där det anses lämpligt. Ytskyddskommittén ska verka för att utveckla hjälpmedel inom ytskyddsbehandling som i ett livscykelperspektiv tar hänsyn till miljöer inom skogsindustrin och övrig industri med liknande utmaningar, i Europa. Miljö, hälsa och säkerhet bör alltid tas hänsyn till och ska prioriteras vid framtagning, utveckling och revidering av dokumentation, verktyg och metoder för arbete med ytskydd.

På gång i kommittén

Se vilka projekt som pågår just nu i SSG:s kommittéer

Vill du bli informerad när projekten är färdiga? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SSG Standarder.

Ledamöter i kommittén

 • Jim Olovsson, SCA Munksund, ordförande
 • Erik Pettersson, Holmen, vice ordförande
 • Charlotte Persson, AFRY Division Industry
 • Christian Arvidsson, Alucrom AB
 • Christopher Lood, Teknos
 • Johan Werner, Andritz AB
 • Lars Lundén, Södra Cell Mönsterås
 • Magnus Gidlund, Metsä Board
 • Mats Nordin, Korrosionsrådgivare i väst
 • Nils-Erik Strömbäck, LKAB
 • Sara Vedin, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Ytskyddskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas