Standard Solutions Group

Byggkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området byggteknik. Kommittén, som startades 1971, ansvarar för att underhålla SSGs byggstandarder och skapa gemensamma fördelar inom byggteknik.

Sök SSG byggstandarder

SSGs byggstandarder ska vara ett bra verktyg för projektering av nyanläggning och underhåll och därmed bidra till att byggprojekt blir genomförda med rätt kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. Byggstandarden ska utgöra en kunskaps- och erfarenhetsbank för framtiden och för kunskapsöverföring till nya generationer.

Personsäkerhet, underhållsmässighet och kostnadseffektivitet är viktiga kriterier inom byggområdet, vilket prioriteras vid utveckling och revidering av SSGs byggstandarder. En harmonisering med gällande svensk lagstiftning och föreskrifter och ett bästa praktiska utförande präglar de framtagna standarderna.

För närvarande bedrivs tre arbeten kring revidering av standarder av kommitténs ledamöter.

Ledamöter i kommittén

  • Ingrid Olsson, SWECO Structures, ordförande
  • Fredrik Wirf, AFRY, vice ordförande
  • Andreas Almér, Billerud
  • Magnus Gidlund, Metsä
  • Magnus Jinnerot, SCA Forest products
  • Magnus Krysell, Holmen
  • Mattias Ek, WSP Sverige
  • Sara Vedin, SSG

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om Byggkommittén? Kontakta oss via formuläret!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.