Standard Solutions Group

Byggkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området byggteknik. Kommittén startades 1971 och ansvarar för att underhålla SSGs byggstandarder och skapa gemensamma fördelar inom byggteknik.

Sök SSG byggstandarder

SSGs byggstandarder ska vara ett bra verktyg för projektering av nyanläggning och underhåll och därmed bidra till att byggprojekt blir genomförda med rätt kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. Byggstandarden ska utgöra en kunskaps- och erfarenhetsbank för framtiden och för kunskapsöverföring till nya generationer.

Personsäkerhet, underhållsmässighet och kostnadseffektivitet är viktiga kriterier inom byggområdet, vilket prioriteras vid utveckling och revidering av SSGs byggstandarder. En harmonisering med gällande svensk lagstiftning och föreskrifter och ett bästa praktiska utförande präglar de framtagna standarderna.

På gång i kommittén

Se vilka projekt som pågår just nu i SSG:s kommittéer

Vill du bli informerad när projekten är färdiga? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SSG Standarder.

Ledamöter i kommittén

  • Ingrid Olsson, SWECO Stockholm, ordförande
  • Fredrik Wirf, AFRY Norrköping
  • Andreas Almér, Billerud Gävle
  • Magnus Gidlund, Metsä Board Husum
  • Magnus Krysell, Holmen Norrköping
  • Mattias Ek, WSP Stockholm
  • Sofie Vendersvik, Stora Enso
  • Sara Vedin, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Byggkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas