Standard Solutions Group

Elkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom elansvar, elsäkerhet och elteknik.

Sök SSG elstandarder

SSGs elkommitté startade 1971 och arbetar med standardisering inom elansvar, elsäkerhet och elteknik och fastställer nya och reviderade standarder inom berörda områden. Kommittén följer utvecklingen inom elområdet, samt bevakar behovet av nya tjänster och vidareutvecklar befintliga tjänster baserade på SSG Standarder.

Kommittén verkar för att SSGs standarder och tjänster inom elområdet ska etablera sig som de facto-standard inom svensk processindustri, och vara det naturliga valet för konsulter, konstruktörer och leverantörer vid såväl löpande underhåll som i sin strävan att driva kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Genom utbildningar, tjänster och standarder hjälps företag och organisationer åt i arbetet med elansvar och elsäkerhet för en säkrare arbetsmiljö.

Inom kommittén sker ett omfattande kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom nätverksbyggande. I Sverige finns sju geografiska elnätverk som SSG möjliggör, och konferensen SSG Elansvarsträff samlar årligen runt 100 personer verksamma inom elansvar i Sverige. 

Kommittén skickar med jämna mellanrum ut tekniska meddelanden med säkerhetskritisk information till kontaktpersoner inom elområdet. Om du också är intresserad av få dessa meddelanden kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Ledamöter i kommittén

 • Mikael Kjellin, Metsä Board Sverige AB, ordförande
 • Carl Wanhainen, Boliden Mineral AB
 • Jan Östensson, Metsä Board Sverige AB
 • Kenneth Johansson, Södra Cell Värö
 • Lars-Göran Andersson, Essity Lilla Edet AB
 • Martin Sandin, BillerudKorsnäs AB
 • Sven-Olof Humla, Holmen AB
 • Thomas Hedgren, Arctic Paper Munkedals AB
 • Thor-Björn Johansson, Södra Cell Mönsterås
 • Tony Nordström, SCA Graphic Sundsvall AB
 • Per Backlin, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Elkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.