Säkerhetskommittén arbetar med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom industrin.

Sök SSG säkerhetsstandarder

SSG Säkerhetskommitté startades 2004, med målet att känna av industrins behov inom säkerhetsområdet, samt att bedriva omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Säkerhetskommitténs syfte är att inom områdena säkerhet och arbetsmiljö rekommendera effektiva och ekonomiska arbetsmetoder och förhållningssätt.

Gemensamma nyttor för de deltagande företagen är en stor del i kommitténs arbete. Gemensamma arbetsmetoder, tillgång till ett nätverk och enhetlighet i tolkning och tillämpning av regler inom området är några av nyttorna, och även möjlighet att kunna påverka myndigheters utformning av författningar så att dessa blir uppnåeliga utifrån industrins förutsättningar.

Vid behov tillsätter kommittén arbetsgrupper. Bland annat arbetade arbetsgrupp 11 med säkerhetskultur inom industrin och arbetsgrupp 12 med att reducera klämskador i rullmaskiner. Ta del av publicerat material från AG11 här. Andra arbetsgrupper har tagit fram utbildningar, kurser och standarder som påvisar best practice inom industrin, samt tolkning av lagar och andra krav. Läs mer om aktuella projekt nedan.

På gång i Säkerhetskommittén

 • Översyn och uppdatering av SSG 2113 – Riskutredning av trycksatta anordningar. Nu utgåva publicerad 2020-10-27.
 • Översyn av SSG 2119 – Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod Grovanalys vid förändringsarbete.
 • Uppdatering av SSG 1281 – Akustiska och visuella varningssignaler är påbörjad och beräknas pågå under större delen av hösten 2020.
 • Översyn och uppdatering SSG 2112 – Riskidentifiering för införande av ny kemisk produkt, som beräknas färdigställas innan 2021.

Vill du bli informerad när projekten är färdiga? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SSG Standarder.

Ledamöter i kommittén

 • Kerstin Wigren, Södra Cell Mönsterås, ordförande
 • Arvid Sjöström, Rottneros Vallvik
 • Göran Runsvik, Nouryon Pulp & Performance Chemicals
 • Ingela Andersson, SCA Graphic Sundsvall
 • Karin Bennbom, Industriarbetsgivarna
 • Lars-Göran Andersson, Essity Lilla Edet
 • Leif Thorin, Stora Enso Skoghall
 • Lotta Jonsson, Metsä Board Husum
 • Magnus Dahlberg, Stora Enso Nymölla
 • Moa Ylvén, Ovako Bar AB
 • Thomas Hedman, BillerudKorsnäs Frövi
 • Tomas Rosenblad, Holmen Paper Hallsta
 • Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna
 • Christel Benke, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Säkerhetskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.