Säkerhetskommittén arbetar med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom industrin.

Sök SSG säkerhetsstandarder

SSG Säkerhetskommitté startades 2004, med målet att känna av industrins behov inom säkerhetsområdet, samt att bedriva omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Säkerhetskommitténs syfte är att inom områdena säkerhet och arbetsmiljö rekommendera effektiva och ekonomiska arbetsmetoder och förhållningssätt.

Gemensamma nyttor för de deltagande företagen är en stor del i kommitténs arbete. Gemensamma arbetsmetoder, tillgång till ett nätverk och enhetlighet i tolkning och tillämpning av regler inom området är några av nyttorna, och även möjlighet att kunna påverka myndigheters utformning av författningar så att dessa blir uppnåeliga utifrån industrins förutsättningar.

Vid behov tillsätter kommittén arbetsgrupper. Bland annat arbetade arbetsgrupp 11 med säkerhetskultur inom industrin och arbetsgrupp 12 med att reducera klämskador i rullmaskiner. Ta del av publicerat material från AG11 här. Andra arbetsgrupper har tagit fram utbildningar, kurser och standarder som påvisar best practice inom industrin, samt tolkning av lagar och andra krav. Läs mer om aktuella projekt nedan.

På gång i Säkerhetskommittén

 • En ny utgåva av SSG 2220 – Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning kommer ut under våren 2022.

Vill du bli informerad när projekten är färdiga? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SSG Standarder.

Ledamöter i kommittén

 • Kerstin Wigren, Södra Cell Mönsterås, ordförande
 • Arvid Sjöström, Rottneros Vallvik
 • Göran Runsvik, Nouryon Pulp & Performance Chemicals
 • Ingela Andersson, SCA Graphic Sundsvall
 • Karin Bennbom, Industriarbetsgivarna
 • Katarina Kangert, Ovako Group
 • Lars-Göran Andersson, Essity Lilla Edet
 • Leif Thorin, Stora Enso Skoghall
 • Magnus Dahlberg, Stora Enso Nymölla
 • Malin Nilsson, Nordic Paper Bäckhammar
 • Moa Ylvén, Ovako Bar AB
 • Thomas Hedman, BillerudKorsnäs Frövi
 • Tomas Rosenblad, Holmen Paper Hallsta
 • Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna (suppleant för Karin Bennbom)
 • Christel Benke, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Säkerhetskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.