Standard Solutions Group

Säkerhetskommittén arbetar med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom industrin.

Sök SSG säkerhetsstandarder

SSG Säkerhetskommitté startades 2004, med målet att känna av industrins behov inom säkerhetsområdet, samt att bedriva omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Säkerhetskommitténs syfte är att inom områdena säkerhet och arbetsmiljö rekommendera effektiva och ekonomiska arbetsmetoder och förhållningssätt.

Gemensamma nyttor för de deltagande företagen är en stor del i kommitténs arbete. Gemensamma arbetsmetoder, tillgång till ett nätverk och enhetlighet i tolkning och tillämpning av regler inom området är några av nyttorna, och även möjlighet att kunna påverka myndigheters utformning av författningar så att dessa blir uppnåeliga utifrån industrins förutsättningar.

Vid behov tillsätter kommittén arbetsgrupper. Bland annat arbetade arbetsgrupp 11 med säkerhetskultur inom industrin och arbetsgrupp 12 med att reducera klämskador i rullmaskiner. Ta del av publicerat material från AG11 här. Andra arbetsgrupper har tagit fram utbildningar, kurser och standarder som påvisar best practice inom industrin, samt tolkning av lagar och andra krav. Läs mer om aktuella projekt nedan.

På gång i kommittén

Se vilka projekt som pågår just nu i SSG:s kommittéer

Vill du bli informerad om nya standarder och andra nyheter kopplade till SSG:s kommittéer? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SSG Standarder.

 

Ledamöter i kommittén

 • Kerstin Wigren, Södra Cell Mönsterås, ordförande
 • Arvid Sjöström, Rottneros Vallviks bruk
 • Fredrik Christensen, Jernbro Industrial Services AB
 • Helena Stridsberg, Nouryon Sundsvall
 • Ingela Andersson, SCA Graphic Sundsvall
 • Jens Björkdahl, Holmen Paper Braviken
 • Johan Holmberg, Stora Enso Skoghall
 • Karin Bennbom, Industriarbetsgivarna
 • Katarina Kangert, Ovako Group
 • Lars-Göran Andersson, Essity Lilla Edet
 • Magnus Dahlberg, Pappers
 • Malin Nilsson, Nordic Paper Bäckhammar
 • Malin Söderberg-Morberg, Mälarenergi AB
 • Marianne Edblom, Metsä Board Husum
 • Moa Ylvén, Gränges Finspång
 • Nina Jarl, Boliden Mineral AB
 • Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna (suppleant för Karin Bennbom)
 • Christel Benke, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Säkerhetskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas