Standard Solutions Group

SSG möjliggör ett antal lokala elnätverk i Sverige där deltagarna får chansen att dela erfarenheter, diskutera gemensamma frågor, agera remissinstans och påverka standardisering på området.

Nätverken träffas 2–3 gånger per år och SSG ansvarar då för administrationen kring träffarna. I övrigt är det deltagarna själva som styr nätverkets utformning och beslutar vilka företag som ska få delta.

Exempel på punkter som diskuteras på träffarna är

 • Säkerhet – händelser, utrustning och kläder
 • Teknik – problem, nyheter och reservdelar
 • Regelverk, organisation, ansvar och nyheter kring detta
 • Rekrytering, kompetens och utbildning.

I dagsläget finns elnätverk i följande områden:

 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Mitt
 • Norr
 • Väst
 • Sydost
 • Öst

Är du intresserad av att vara med i något av elnätverken? Lämna då en intresseanmälan i formuläret nedan.

En deltagaravgift om 4 000 kr/år tas ut för att täcka administrativa kostnader. Då får två representanter från företaget delta. Deltagare behöver också signera och följa SSGs Competition Guidelines för att säkerställa konkurrensneutralitet.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, eller vill du veta mer? Kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas