Standard Solutions Group

Vill du vara med i SSGs nätverk inom industriell IT och automation?

Digitaliseringen går framåt med stora kliv inom industrin och hur långt man har kommit varierar stort mellan olika branscher. Konkurrensen utanför Sveriges gränser är hård, och för att inte hamna efter behöver svensk industri öka takten. Att digitalisera och automatisera industrin är ett prioriterat område från regeringen, som driver ett särskilt program för en smart industri.

Industriell IT, automation och digitalisering är viktiga områden för SSG. Därför har vi ett nätverk för att samla kompetens inom området för erfarenhetsutbyte och framtagande av best practice. Nätverket inom industriell IT och automation avser att ersätta SSGs instrumentkommitté som varit vilande under ett par år. Nätverket ska arbeta för att modernisera befintliga standarder inom området och inventera utbildningsbehoven som industrin ser, samt medverka till att svensk industri gör en digital transformation.

Arbetar du inom industriell digitalisering eller automation och är intresserad av att utbyta erfarenheter och att driva utvecklingen inom branschen framåt? Då vill vi ha med dig i nätverket! Som deltagare får du möjlighet att träffa kollegor i branschen för diskussion och nätverkande, och även möjlighet att påverka innehållet och utformningen av SSGs utbud inom området. Nätverket har målsättningen att träffas två gånger per år, med löpande information emellan.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, eller vill du veta mer? Kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas