Standard Solutions Group

SSGs nya fluidtekniska nätverk för processindustrin riktar in sig på anläggningsnära fluida system där hydraulik, pneumatik och smörjsystem är huvudintressen.

Avsikten med det nya nätverket är att samla kompetens och ge möjlighet till informations- och erfarenhetsutbyte, som är brett förankrat inom fluida system. Nätverket ordnar föreläsningar, standardisering inom fluidteknik och en årlig konferens på hösten. Nätverket håller årsmöte i samband med konferensen och avser att träffas digitalt en gång under våren, utöver andra uppkomna sammankomster.

Nätverket är i första hand öppet för personer som jobbar inom beställarorganisationer för skogs-, stål-, gruv- och energiindustrin. Förvaltning av nätverket sker inom SSGs riktlinjer för konkurrensneutralitet och leds av en styrgrupp bestående av SSG, ordförande och vice ordförande. För att inte ge konkurrensmässiga fördelar till beställarsidans motparter kommer ansökningar från leverantörsledet särskilt granskas och bedömas från fall till fall. 

Medlemskap i nätverket är avgiftsfritt.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, eller vill du veta mer? Kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas