Standard Solutions Group

Vill du vara med och påverka SSG:s standarder och samtidigt utöka ditt kontaktnät? Var med i någon av våra arbetsgrupper och kommittéer!

Delta i en arbetsgrupp

Det är arbetsgruppen som utarbetar en standard utifrån den projektspecifikation som någon av SSG:s kommittéer tagit fram. Som arbetsgruppsdeltagare bidrar du med din kunskap och dina erfarenheter inom ett område. På så vis har du stora möjligheter att påverka en standards innehåll. Dessutom får du lära känna andra som delar ditt intresse och som kan vara värdefulla kontakter i framtiden.

Under 2023 söker vi bland annat deltagare till följande arbetsgrupper:

  • Industriella rillade rörkopplingar. Uppstart under hösten 2023.
  • Industriväxlar. Vi söker dig som kravställer och ansvarar för växellådor på en anläggning för att revidera en befintlig standard. Uppstart under våren 2023.
  • Kedjetransportörer. Vill du vara med och ta fram en ny standard? Arbetsgruppen startade 8/12 2022 och fler intresserade är välkomna, både entreprenörer, leverantörer, tillverkare och beställare.
  • Kritikalitetsanalys. Med många nya idéer om högre verkningsgrad av klassningsarbetet ska en befintlig standard uppdateras. Arbetsgruppen startade 5/4.
  • Klassningskoder för registrering i underhållssystem. Avsikten är att utöka en befintlig standard med koder som är mer specifika per utrustningstyp. Arbetsgruppen startade 3/3.

Var med i en kommitté

SSG:s kommittéer består av personer med olika bakgrund och yrkesroller. Tillsammans har de en bred kunskap om ett visst område och en stor kännedom om de behov som finns där. Kommittén omvärldsbevakar, delar erfarenheter och beslutar vilka standarder som ska tas fram eller uppdateras av arbetsgrupperna. Kommittéledamöter kan också själva delta i arbetsgrupper om de vill. Kommittén fastställer sedan standarden när arbetsgruppen slutfört sitt arbete och standarden är redo att användas.

Kommittéer som söker ledamöter:

  • Byggkommittén söker fler ledamöter, främst från beställarled inom exempelvis processindustrin.
  • Driftsäkerhet och effektivitetskommittén söker fler ledamöter. Kommittén söker dig som är anställd på en anläggning inom papper och massa. Du jobbar med underhållsfrågor och är exempelvis underhållschef, driftsäkerhetsingenjör, reservdelsansvarig eller har ett underhållsprocessansvar.
  • Mekankommittén söker fler ledamöter. Kommittén söker dig som är anställd på en anläggning inom projekt eller underhåll och har ansvar för processteknisk utrustning. Kommittén ser gärna intressenter från gruv-, stål- eller pappers- och massabranschen.
  • Ytskyddskommittén söker fler ledamöter, främst från beställarled inom exempelvis processindustrin.

Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse!

Anmäl ditt intresse här!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas