Standard Solutions Group

Vill du vara med och påverka SSG:s standarder och samtidigt utöka ditt kontaktnät? Var med i någon av våra arbetsgrupper och kommittéer!

Delta i en arbetsgrupp

Det är arbetsgruppen som utarbetar en standard utifrån den projektspecifikation som någon av SSG:s kommittéer tagit fram. Som arbetsgruppsdeltagare bidrar du med din kunskap och dina erfarenheter inom ett område. På så vis har du stora möjligheter att påverka en standards innehåll. Dessutom får du lära känna andra som delar ditt intresse och som kan vara värdefulla kontakter i framtiden.

Under 2024 söker vi deltagare till följande arbetsgrupper:

 • Industriväxlar
  I arbetsgruppen för industriväxlar ligger huvudfokus på att harmonisera servicefaktorberäkningar. Arbetet utförs i två steg, där deltagare från industrianläggningar först enas om en modell för servicefaktorberäkningar. I nästa steg revideras befintliga växelstandarder tillsammans med deltagare från leverantörer av industriväxlar. Arbetet startas så snart som möjligt.

 • Kravställning för maskinfundament
  I arbetsgruppen kommer ni att ta fram en helt ny kravställning av maskinfundament med fast underdel och självjusterande överdel, så kallat ”flytande fundament”. I arbetet kommer ni att undersöka olika lösningar gällande detta och sedan ta fram en guide, standard eller rapport för användning inom industrin. Arbetet startas så snart som möjligt.

 • Kravställning av rillade rör och rördelar
  I arbetsgruppen kommer ni att ta fram en helt ny standard för kravställning av rillade rör och rördelar, som främst kommer att användas för VVS-system. Denna standard ska komplettera de befintliga VVS-standarder som SSG har idag. Arbetet startas så snart som möjligt.

Var med i en kommitté

SSG:s kommittéer består av personer med olika bakgrund och yrkesroller. Tillsammans har de en bred kunskap om ett visst område och en stor kännedom om de behov som finns där. Kommittén omvärldsbevakar, delar erfarenheter och beslutar vilka standarder som ska tas fram eller uppdateras av arbetsgrupperna. Kommittéledamöter kan också själva delta i arbetsgrupper om de vill. Kommittén fastställer sedan standarden när arbetsgruppen slutfört sitt arbete och standarden är redo att användas.

Kommittéer som söker ledamöter:

 • Byggkommittén söker fler ledamöter, främst från beställarled inom exempelvis processindustrin.
 • Driftsäkerhet och effektivitetskommittén söker fler ledamöter. Kommittén söker dig som är anställd på en anläggning inom papper och massa. Du jobbar med underhållsfrågor och är exempelvis underhållschef, driftsäkerhetsingenjör, reservdelsansvarig eller har ett underhållsprocessansvar.
 • Mekankommittén söker fler ledamöter. Kommittén söker dig som är anställd på en anläggning inom projekt eller underhåll och har ansvar för processteknisk utrustning. Kommittén ser gärna intressenter från gruv-, stål- eller pappers- och massabranschen.
 • Ytskyddskommittén söker fler ledamöter, främst från beställarled inom exempelvis processindustrin.

Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse!

Anmäl ditt intresse här!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas