Instrumentkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området automation och instrumentering.

Sök SSG instrumentstandarder

SSGs instrumentkommitté startade 1971 och arbetar med standardisering och utredningsarbete inom området automation och instrumentering. Kommittén verkar för att följa den tekniska utvecklingen inom instrument och automation, och ska utvecklas i takt med tekniken. Kommittén bevakar också behovet av nya tjänster, och vidareutvecklar dessa vid behov baserat på SSGs standarder.

Kommittén har målet att SSGs standard och tjänster ska etablera sig som de facto-standard inom europeisk processindustri, samt vara det naturliga valet för konsulter, konstruktörer och leverantörer i sin strävan att driva kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inom svensk industri.

Kommittén är i dagsläget vilande, och arbete pågår för en uppstart med inriktning mot automation, industriella nätverk, IT-säkerhet och produktionssystem.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Instrumentkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.