Standard Solutions Group

Instrumentkommittén ansvarade för standardisering och utredningsarbete inom området automation och instrumentering.

Sök SSG instrumentstandarder

Kommittén är i dagsläget vilande, och ansvaret för SSGs instrumentstandarder ligger idag på Elkommittén.

SSGs instrumentkommitté startade 1971 och arbetade med standardisering och utredningsarbete inom området automation och instrumentering. Kommittén verkade för att följa den tekniska utvecklingen inom instrument och automation, och utvecklades i takt med tekniken. Kommittén bevakade också behovet av nya tjänster, och vidareutvecklade dessa vid behov baserat på SSGs standarder.

Kommittén hade målet att SSGs standard och tjänster ska etablera sig som de facto-standard inom europeisk processindustri, samt vara det naturliga valet för konsulter, konstruktörer och leverantörer i sin strävan att driva kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inom svensk industri.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Instrumentkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas