Standard Solutions Group

SSG arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera våra standarder. Här kan du läsa om vilka arbeten som pågår just nu inom våra olika områden. 

Bygg

 • SSG 6915 – Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning

Cybersäkerhet

 • Guide för cybersäkert beteende i uppkopplade industrimiljöer (remiss avslutad)
 • Standard för kravställning

Driftsäkerhet och effektivitet

 • Ny guide – SLA, Service Level Agreement
 • SSG 2901 – Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem
 • Ny guide – Målstyrning med ledande nyckeltal (remiss avslutad)

El

 • SSG 4502 – Handbok för enlanläggningsansvariga

Mekan

 • SSG 3340 och SSG 3853 – Växlar
 • Ny standard – Kedjetransportörer
 • Ny guide – Guide för svetskrav – basindustrins gemensamma tolkningar och riktlinjer.

Rörsystem

 • SSG 7591 – Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare (remiss avslutad)
 • SSG 7595 – Isolering av rörledningar – detaljutföranden (remiss avslutad)
 • SSG 7596 – Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden (remiss avslutad)
 • SSG 7902 – Anvisningar för lining av cisterner (remiss avslutad)
 • SSG:s rörklasser
 • Ny standard eller guide om väsentliga säkerhetskrav enligt bilaga 1 i AFS 2016:1 och bedömning av risker enligt §1 kap.2 AFS 2017:3.

Ytskydd

 • SSG 1100 – Färgsystem för miljöer inom industrin – krav och tester (remiss avslutad)
 • Guide för underhållsmålning

 

Vill du bidra med din erfarenhet eller kunskap i något av våra pågående arbeten?
Anmäl dig som remissmottagare här:

Jag vill få remissutskick

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.