SSG arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera våra standarder. Här kan du läsa om vilka arbeten som pågår just nu inom våra olika områden.

Bygg

 • SSG 6915 – Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning

Cybersäkerhet

 • Standard för medvetenhet och beteende
 • Standard för kravställning

Driftsäkerhet och effektivitet

 • Ny guide – SLA, Service Level Agreement
 • SSG 2901 – Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem
 • Ny guide – Målstyrning med ledande nyckeltal

El

 • SSG 4502 – Handbok för enlanläggningsansvariga
 • SSG 4151 – Ställverk för högst 1000 V växelspänning – underlag för teknisk dokumentation

Mekan

 • SSG 3340 och SSG 3853 – Växlar
 • SSG 3750 – Värmeväxlare – teknisk specifikation
 • Ny standard – Kedjetransportörer
 • Ny guide – Guide för svetskrav – basindustrins gemensamma tolkningar och riktlinjer.

Rörsystem

 • SSG 7000 – Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde
 • SSG 7591 – Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare
 • SSG 7595 – Isolering av rörledningar – detaljutföranden
 • SSG 7596 – Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden
 • SSG 7902 – Anvisningar för lining av cisterner
 • SSG 7904 – Användarhandledning för SSG:s rörklasser enligt PED

Ytskydd

 • SSG 1100 – Färgsystem för miljöer inom industrin – krav och tester
 • Guide för underhållsmålning

Bidra med din erfarenhet eller kunskap i något av våra pågående arbeten genom att anmäla dig som remissmottagare nedan.

Jag vill få remissutskick

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.