Standard Solutions Group

SSG arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera våra standarder. Här kan du läsa om vilka arbeten som pågår just nu inom våra olika områden. 

Bygg

 • SSG 6915 – Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning

Driftsäkerhet och effektivitet

 • Strukturerad dokumentation för anläggningar
 • Mall för en SLA (Service Level Agreement) mellan avdelningar
 • SSG 2005 – Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter
 • SSG 2901 – Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem
 • Övrigt: Kommittén ser över vilka steg efter en kritikalitetsanalys som bör göras för att nå bästa driftsäkerhet.

El

 • SSG 4525 – Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering.

Mekan

 • SSG 3340 – Kravställning för växlar
 • SSG 3800 – Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning
 • SSG 3853 – Teknisk specifikation för växlar
 • Ny guide om svetskrav – basindustrins gemensamma tolkningar och riktlinjer (remiss avslutad)
 • Ny standard – Kedjetransportörer
 • Utredning – Flytande fundament för vissa maskinuppställingar.

Rörsystem

 • SSG 7902 – Anvisningar för lining av cisterner
 • SSG:s rörklasser
 • Standarder för isolering av rörsystem och behållare i kalla och kryogena installationer
 • Ny standard eller guide om väsentliga säkerhetskrav enligt bilaga 1 i AFS 2016:1 och bedömning av risker enligt §1 kap.2 AFS 2017:3
 • Kravspecifikation för utbildning inom rörsystemteknik för att förbättra kompetensen inom området och öka säkerheten.

Säkerhet

 • Utbildningskrav och krav på medicinska kontroller vid målningsarbete.

 

Vill du bidra med din erfarenhet eller kunskap i något av våra pågående arbeten?
Anmäl dig som remissmottagare här:

Jag vill få remissutskick

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas