Hjälp oss bli bättre!
Vi strävar hela tiden efter att förenkla och förbättra din upplevelse av vår webbplats och våra tjänster. Hjälp oss att göra en bättre webbplats! Svara på vår enkät.

Great news!

Our website is available in your market. Do you want to explore our offer in your market or do you want to stay on the current page?

Standard Solutions Group

SSG samordnar industriell kompetens och tar fram standardiserade lösningar på gemensamma problem.

I över 60 års tid har SSG tagit fram tjänster, standarder och kurser för att öka konkurrenskraften i svensk industri. Idén är att hitta gemensamma standardiserade lösningar på gemensamma problem, som återfinns inom hela industrin oavsett bransch.

I våra tio kommittéer deltar över 500 experter som varje dag arbetar för att göra industrin bättre. Kunskapen, insikterna och förslagen som delas är fröet till de tjänster som SSG erbjuder. Resultatet är ett brett sammanhängande utbud av tjänster, standarder och kurser, som ger ökad produktivitet, säkrare arbetsmiljö och förbättrad hållbarhet för anläggningar, entreprenörer och leverantörer.

 

Gemensamma standardiserade lösningar framtagna ur industrin, som får vardagen att fungera. 

Mer om oss och vårt arbete