Standard Solutions Group

CLP-nätverket startades i mars 2019 för att göra det enklare att dela kunskap och erfarenheter om hur man upprätthåller gällande lagstiftning och arbetar på ett säkert och hållbart sätt med ämnen eller blandningar som är hälsofarliga, miljöfarliga eller som innebär fysiska faror.

Inom CLP-nätverket diskuteras exempelvis frågor gällande

  • Klassificering av kemiska produkter enligt AFS 2016:1, AFS 2017:3 och CLP-förordningen
  • Märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen.

Som deltagare får du möjlighet att träffa kollegor i branschen för diskussion och nätverkande, och du har även möjlighet att påverka innehållet och utformningen av SSGs utbud inom området, exempelvis standarden SSG 7650 – Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 

Bland deltagarna i nätverket finns både medlemmar från Rörsystemkommittén och andra personer som är intresserade av dessa frågor, till exempel personer som arbetar med arbetsmiljö, märkning och lagstiftning.  

Är du intresserad av att vara med i nätverket? Anmäl då ditt intresse i formuläret nedan. 

Nätverket träffas digitalt två gånger per år och det är kostnadsfritt att vara med.
Som d
eltagare i nätverket förväntas du följa SSGs Competition Guidelines för att säkerställa konkurrensneutralitet.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, eller vill du veta mer? Kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas