Standard Solutions Group

Kontraktskommittén ansvarar för utveckling och uppdatering av SSGs leveranskontrakt.

SSG Leveranskontrakt

Kontraktskommittén ansvarar för utveckling och uppdatering av SSGs leveranskontrakt avsedda för upphandling, leverans, montage och driftsättning av industrianläggningar och utrustning. I sitt arbete att utveckla och uppdatera leveranskontrakt med internationell inriktning, har ledamöterna i uppgift arbeta fram för både beställare och leverantörer effektiva och lämpliga standardvillkor för olika typer av upphandlingar för en industrianläggning.

Standardiserade lösningar på gemensamma problem, effektivare upphandlingar, enhetliga villkor som förenklar för både beställare och leverantör är några av nyttorna som kommittén skapar. Vid behov tillsätts arbetsgrupper för att göra mer djupgående utredningar inom olika områden. Under de senaste åren har en försäkringsgenomgång gjorts samt utredning av IT-nära upphandlingar för industrin.

Ledamöter i kommittén

 • Håkan Svensson, Stora Enso AB, ordförande
 • Anna Kollin, Holmen AB, jurist
 • Babak Bakhti, Billerud AB, jurist
 • Carl Dalberg, Södra
 • David Hjelm, Metsä Board
 • Jenny Norberg, SCA Logistics AB
 • Magnus Karlsson, Holmen AB
 • Pontus Nylander, Stora Enso AB, jurist
 • Sandra Egelstig-Bäck, Södra, jurist
 • Sofia Forsberg-Södermark, Billerud AB
 • Markus Sandgren, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Kontraktskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas