Standard Solutions Group

Under de senaste åren har arbetsgruppen AG I12 tagit sig an det omfattande arbetet med att uppdatera SSG:s installationsprinciper och tillhörande standarder för processanslutningar och montagedetaljer. Gruppen har också tagit fram en ny guide som är ett stöd vid tillämpning av installationsprinciperna. Till följd av detta utsågs de till Årets arbetsgrupp 2021.

SSG:s arbetsgrupper består av representanter från olika företag och organisationer som delar med sig av sin kunskap, sin tid och sitt engagemang i arbetet med att ta fram nya standarder. En av dessa grupper röstas sedan fram som ”Årets arbetsgrupp”. 2021 blev detta AG I12, som uppdaterat SSG:s installationsprinciper för instrument.

– Gruppen har verkligen varit mån om att bidra fast de har fullt upp med sina vanliga arbeten, vilket har gjort det väldigt roligt att jobba med dem. Arbetet har varit omfattande men de har varit så tålmodiga, säger Tina Berggren från SSG som lett arbetet.

Deltagarna i arbetsgruppen arbetar på olika sätt med planering och montage av instrumentinstallationer och behöver ständigt följa med i den utveckling som sker på området.

Redigerbara dokument förenklar beställningen

Med de nya standarderna vill arbetsgruppen bidra till samsyn mellan inblandade parter i installationsprojekt, för att förenkla arbetet mellan leverantörer och beställare och i slutändan säkra drift.

– Nu är standarderna mer up-to-date efter att inte ha reviderats på många år. De blir ett bättre underlag att ha som bas, och att vidareutveckla i framtiden, säger Tina Berggren.

I de nya utgåvorna har man bland annat förtydligat texter och uppdaterat hänvisningar till aktuella material- och kabelstandarder vilket gör dem till bättre upphandlingsunderlag. En stor förändring är även att standarderna nu kan fyllas i och redigeras digitalt, vilket gör det enklare för beställaren att ta fram tydliga beställningsunderlag som är anpassade till just deras behov.

– Det tydligare specificerat vad man behöver, och om man väljer att avvika från standarden blir det tydligt markerat, fortsätter Tina Berggren.

– I och med att standarderna nu kan redigeras digitalt blir det också lättare att föra dem vidare i kedjan, när man inte måste fylla i för hand, skanna in och skicka, säger Fredrik Herrmann, Project Engineer Electricity & Instrumentation från BillerudKorsnäs Skärblacka.

Standarder viktiga kunskapsspridare

Genom en gemensam standard ges förutsättningar för samsyn. Kunskapsöverföring är en viktig del inom branschen, särskilt eftersom det blir allt svårare att ersätta anställda som går i pension med nya utbildade personer som vill arbeta inom området.

– Standarderna blir ännu viktigare i och med generationsskiftet och att återväxten av personal på instrumentområdet inte är så stor, säger Kim Nyborg, instrumentingenjör från Södra Cell Mörrum.

– Förut kunde man som lärling få följa med och lära sig från de mer erfarna. Nu är det inte alltid möjligt och då är det viktigt med dokumentation, fortsätter han.

Standarderna och handboken förenklar och underlättar för leverantörer att genomföra montage oavsett erfarenhet.

– De blir något att hålla i handen för att undvika misstag och fel, säger Tina Berggren.

Standardiseringsarbetet leder till reflektion

Många som deltar i SSG:s arbetsgrupper framhäver erfarenhetsutbytet som det mest givande med deltagandet. AG I12 nämner också möjligheten att få reflektera kring sina egna rutiner.

– Det har varit intressant, man har upptäckt sådant som kanske inte följer standarden och har börjat gräva i varför det är så, säger Thomas Tweedie, montageledare från Inac. Han får medhåll av Kim Nyborg:

– Att delta i arbetet har gjort att man har sett över sitt eget hus och fått rannsaka hur man egentligen gör. Ofta har man inte skrivit ner hur man gör i praktiken utan har förutsatt att det är samma personer som alltid ska göra jobbet och att de vet hur det ska göras. Det är viktigt att skriva hur det ska se ut och varför, för det som är självklart för dem som hållit på länge är inte det för nya.

De uppdaterade standarderna finns tillgängliga innan sommaren.

Se även