Standard Solutions Group

I oktober 2022 befann vi oss i Högbo, Sandviken. Äntligen fick möjlighet att träffas igen fysiskt, efter två år av digitala konferensformat. Att mötas på riktigt har varit ett efterlängtat inslag för våra deltagare, då nätverkandet är en viktig komponent för dessa träffar. Det är i samtal vi tillsammans kan hitta de gemensamma lösningarna för en mer hållbar industri, givetvis i detta fall med fokus på hydraulik-, pneumatik- och smörjsystem.  

Konferensen hade ett fokus på teknik i samverkan, där vi med tekniken i fokus dykte i befintliga lösningar på marknaden och hur detta går att applicera på hydraulik-, pneumatik- och smörjsystem. Men vi lyfte också blicken på morgondagens mer intelligenta industri och underhåll.  

Är du redo för dark factory?  

Ramin Karim, professor på Luleå Tekniska Universitetet, introducerade oss för AI, för att ge oss en djupare förståelse hur ramverken och tekniken bakom AI fungerar.  

Ordet AI, där A står för artificiell = konstgjord och I står för intelligens. Vad är då innebörden av intelligens? Tekniken ska kunna lära sig från erfarenhet, anpassa sig till nya situationer och förstå abstrakta sammanhang. Helt enkelt det som också kännetecknar oss människor som intelligenta varelser. Och tekniken blir användbar när vi tänker hållbarhet och säkerhet.  
 
Vi tittade bland annat närmare på begreppet Dark Factory, som handlar om att automatisera tekniken och bygga mer hållbara och riskfria miljöer för människor. Eftersom tekniken varken behöver belysning eller värme för att fungera kan man skapa helt mörka zoner, som får positiva effekter på klimat och hälsa och personsäkerheten. 

Vi kikade också på hur AI kan hjälpa till i befintliga strukturer och miljöer vad gäller automatisering av underhåll. Hur till exempel tekniken kan användas för att analysera och effektivisera underhåll, såsom av järnvägar, och för att bättre hjälpa oss att förstå komplexiteten bakom teknik och den effekt som kan skapas.

Fortsatta utmaningar inom AI-forskning är etiska normer, som har diskuterats länge och fortsatt är ett problem samt cybersäkerheten som också blir mer och mer central i och med alla maskiner som ska kopplas upp och ihop, blir självklara måltavlor från yttre hot. 

Vad är det vi mäter och varför?  

Detta var en återkommande frågeställning från talarna. Vi har blivit duktiga att samla in data, men varför gör vi det egentligen och till vilken nytta? För att få optimal effekt på underhåll så måste vi få med oss en helhet av många komponenter: mekanik, elektronik, mjukvara och människa. Och vad är det som vi faktiskt vill uppnå på sikt? En viktig fråga att återkomma till för att optimera verksamheten.  

AI stod på agendan under SSG Fluiddagar

Vilken teknik kan vi applicera på hydraulik-, pneumatik- och smörjsystem idag? 

Även om de inledande tankarna gick till morgondagens intelligenta underhåll, så tittade vi mer i detalj hur den faktiskt används och appliceras idag.

Krister Sundborg, AFRY, visade upp spännande teknik från samarbetspartnern Squarehead som ger industrin ’superhörsel’, där du till exempel kan hitta läckande ventiler eller onormala frekvenser från roterande utrustning. Systemet lär sig hur det ska omgivningen ska låta som en första referens. Det kan sedan sålla bort brus och upptäcka ljud som inte stämmer in med inlärd ljudbild. 

Roger Gustavsson från Thordab bjöd deltagarna på en lösning för hållbara hydraulik och smörjsystemslösningar. Värdet i att kunna rengöra (filtrera, få bort fukt och luft ur systemen) och sedan återanvända befintlig olja är betydande, både ekonomiskt och miljömässigt. Förutom mindre olja som går till destruktion kan även filterbytesintervaller minskas och därmed minska sopbergen. 

Thordabs lösning går under namnet Hyroren som torkar, filtrerar och avgasar olja och kan byggas in för att skapa slutna system. I samband med en oljeanalys så behövs eventuellt förbrukade additiv tillsättas. En torr och ren olja håller länge och ger minskad påfrestning på miljö och plånbok! 

Den uppkopplade industrin 

Tomas Jönsson och Mats Dahlgren, Parker Hannifin, tog sig an att berätta om kommunikation av moderna system inom Industrin. Detta utifrån en global trend inom förnybara energikällor och behoven av smarta system. Marknadshandel för energi, elektrifieringen och framtagande av vätgas och andra förnyelsebara bränslen är omställningar som alla ställer nya krav på effektiva systemlösningar. Man pratar om flexibel produktion där maskiner kan optimera sig själva. Detta kräver i sin tur möjligheter att överföra och bearbeta stora mängder information i realtid. Traditionella system bygger på information i sekvenser, det vill säga att det blir som ett kösystem och mängden data är begränsad i överföringen. Starkast växande på marknaden är datakommunikation med Industrial Ethernet (bygger på samma protokoll/kablage som hem eller kontorsnätverk) och I/O-link. Detta möjliggör smartare sensorer som kan ge mycket mer data och diagnostikmöjligheter. 

Oskar Nilsson och Tim Robertsson från Sverull ElektroDynamo tog vid för att berätta om helhetsbilden på maskinhälsa och övervakning av maskinparken. Att kunna förutspå oplanerade stopp sänker kostnader då akutinsatser minskar och lagerhållning av reservdelar kan optimeras. Givare kan idag mäta allt fler parametrar men det krävs en utredning om vad som är den första och bästa indikatorn för att varna om att något inte står rätt till i maskinhälsan. Samtidigt måste de som analyserar all data ha kunskaper om trender tillståndsövervakningen för att tolka resultat på ett riktigt sätt. Sverull har en portal där de samlar all data och tar en titt på helheten. Det är webbaserat och kunden äger all data. Tröskelvärden för allt mellan vibrationer och smörjfilmsstatus kan läggas in och därmed kan användare få indikation om att normal drift, uppföljningsindikation, beställningspunkt för reservdelar och planering av underhållsåtgärd. 

Ari Peippo och Lars Andrén, BoschRexroth fortsatte ämnet om uppkopplad industri med hur styrning av framtidens ventil ser ut enligt BoschRexroth. De sista tre fyra åren har det hänt otroligt mycket där de traditionella hydraulikaggregaten går mot kompakta enheter, både decentralicerade cylinderlösningar som modulbaserade centralaggregat. Detta har gjort att mängd olja i systemet kan reduceras med 80 % och större energieffektivitet kan nås. 

För att effektivisera datautbyte är överföring via I/O-link en växande teknologi. Detta möjliggör standardiserat kablage och anslutningar vilket minskar varianter och risker för felkopplingar i styrenheter. Förutom styrning av ventiler med I/O link så ville Ari och Lars visa upp styrning och konfigurering av enskilda eller flera ventiler via Bluetooth och hade med sig en ventil som de visade styrningen live på konferensen. Detta möjliggörs via en Bluetoothmodul som jackas in på ventilens styrenhet (OBED). Ventilens status kan sedan följas upp i realtid i mobil enhet och parametrar ändras efter behov direkt i en app. 

Tankoptimering och avgasning av olja 

Sten-Ove Claesson, Hydac, berättade om tankoptimering för hydraulik och smörjsystem med Air-X Technology. Det är en avluftningsmodul som sätts i tanken där man tvingar oljan att gå från insidan i ett filter och ut genom ett nät som binder samman små luftbubblor till större. Detta gör att luften i oljan stiger snabbare och man får effektivare avgasning. Luft i oljan är oönskat då detta leder till skumbildning och sämre smörjning. 

Tester, både simulerade via virtuell tankdesign och praktiska fälttester, har visat att tiden för avluftning kan minskas från 3 minuter x flödet till 2 minuter x flödet. Med en snabbare avgasningstid kan då tankvolymen minskas, i ett exempel som visades ned till en fjärdedel av ursprunglig storlek. Detta ger förutom besparing i oljemängd även besparing i mängd stål och fraktkostnader. Filtermodulen klarar att sänka luftinnehållet från 17 % till under 1 % under kontinuerlig drift. Modulen med filter och nät byts ut som en enhet när filtret är förbrukat genom att lyftas upp i tanktopp och finns, än så länge, i längderna 600, 800 och 1200 mm. 

En bonusföreläsning 

Jon Sandstöm, VD på ITH och styrelsemedlem i SFMA, passade på att göra ett inspel om pågående projekt och status på kompetensfronten. Glädjande nog har intresse för att utbilda sig inom hydraulik ständigt ökat och det är i år ett 60-tal elever inom ITHs yrkeshögskoleutbildning, 3 gånger fler än för 10 år sedan. 

SFMA och ITH kör två projekt där AI är en bidragande del för informationshantering. Dels för fjärrstyrt underhåll, dels för dataanalys av hydraulvätska. Vidare med stöd av Linköpings universitet ser man över hur en digital tvilling kan användas för felanalys med accelererande haveriförlopp. 

På studiebesök på Sandvik Coromant under SSG Fluiddagar 2022

Studiebesök 

Konferensen bjöd på ett studiebesök till Sandvik Coromant där Jörgen Frisendahl körde inledande presentation om Sandviks utveckling och var Coromant står idag. Mängden patent som Coromant står för årligen är imponerande! Coromant produktionsenhet i Gimo blev utsett till Digital Lighthouse av World Economic Forum för den stora mängden automation och digitalisering som utförts som ökat produktiviteten avsevärt

Studiebesöket gick vidare in i test och visningslokalen där deltagare fick se hur CNC-maskinerna kunde optimeras med stor exakthet för säker produktion och hur Sandvik Coromant hanterar unika kundönskemål för framtagning av verktyg för skärande bearbetning.

Missa inte att anmäla ditt intresse inför nästa års konferens
Anmäl dig här