Light bulbs on blue background

SSG Elansvarsträff 2021

Tema: 'Regelrätt'.

2021 genomfördes SSG Elansvarsträff fysiskt och det var många som såg fram emot att nätverka samt utbyta erfarenheter.

Om SSG Elansvarsträff

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. 

Konferensen är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999. 

Har du frågor?

SSG Elansvarsträff 2019

Program 2021 

Årets tema var "Regelrätt" med fokus på de regelförändringar som skett under året med representanter från Elsäkerhets- och Arbetsmiljöverket på plats. Arbetet med ett gemensamt regelverk för Industriella innehavare har pågått under året i SSG’s AG49. Detta arbete kommer att vara den röda tråden.

Informationsträff kvällen innan konferensstart

Kvällen innan konferensen den 23 november vid ca klockan 18:00 fick deltagare möjligheten att delta i en informationsträff där vi från SSG delade med oss av senaste nytt från oss. Efter presentationen började minglet och deltagarna kunde nätverka med andra konferensdeltagare.

24 november

10:00 Inledning
Lokal: Ballroom

 Förändringar i regelverket
Lokal: Ballroom

Paus 

Tolkning, tillsyn och sanktioner
Lokal: Ballroom

Vad påverkas efter förändringar i regelverk?
Lokal: Ballroom

Lunch

Handbok för innehavare SSG 4202, AG 49
Lokal: Ballroom

Föreläsning 5
Lokal: Ballroom

Paus

Potentialutjämning och EMC
Lokal: Ballroom

SSG El-kommitté
Lokal: Ballroom

Paus

Tekniska meddelanden 

17:00 Avslut dag 1
Mingel

19:30 middag

25 november

08:30 inledning dag 2
Lokal: Ballroom

Nätkoder
Lokal: Ballroom

Paus

Inspirationsföreläsare Anette Norberg
Lokal: Ballroom

Erfarenheter gemensam syn

IN - ny anvisning för säkerhet vid arbete

Ny teknik 

12:50 avslut dag 2

13:00 lunch

Deltagare på SSG Elansvarsträff 2019

SSG Elansvarsträff 2019 med den uppskattade talaren Jim Wallenberg

SSG Elansvarsträff 2019 med den uppskattade talaren Jim Wallenberg.

Återblick (2019):

Dagarna bjöd på många insikter och intressanta föreläsningar kring engagemang och elsäkerhetsarbete. Ensam är inte stark, vi lär oss av varandra.  Jesper Ek, nominerad till årets talare 2019, var en av talarna som pratade om hur vi når lyckade resultat genom att jobba med våra medarbetare. Hans Thedin, gav oss en gripande historia kring hans möte med en ljusbåge.  

Citat från deltagare: 
"Dagens höjdare var nog Jim Wallenbergs framträdande. En både humoristisk och tankeväckande beskrivning av problemet med att få engagemang när det gäller "tråkiga" ämnen som till exempel elsäkerhet och att följa regler och anvisningar..."

Läs mer här 

 

Kontakta oss

Fyll i formulär för att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse för SSG Elansvarsträff nyhetsbrev.

Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Patrik Lund på 060 - 14 15 75 Senior advisor inom elsäkerhet och ansvarig för SSG Elansvarsträff.

Kontakta oss

Fyll i formulär för att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse för SSG Elansvarsträff nyhetsbrev. Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Patrik Lund på 060 - 14 15 75 Senior advisor inom elsäkerhet och ansvarig för SSG Elansvarsträff.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.