24 mar | Nätverksträff: CLP-nätverket

Möte

SSGs CLP-nätverk träffas digitalt och diskuterar säkerhet, teknik, regelverk och kompetens inom området för klassificering och märkning av kemiska produkter enligt AFS 2016:1, AFS 2017:3 och CLP-förordningen. Läs mer om CLP-nätverket.

Datum: 24 mars
Plats: Digitalt

24 mar | SSG Säkerhetskonferens 2021

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar. Läs mer och anmäl dig!

Datum: 24 mars
Plats: Digitalt

25 mar | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Datum: 25 mars
Plats: Digitalt

29 mar | Kommittémöte: Bygg

Kommittémöte

Byggkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 29 mars
Plats: Digitalt

19 apr | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 19 april
Plats: Digitalt

20 apr | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 20 april
Plats: Digitalt

22 apr | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Datum: 22 april
Plats: Digitalt

27 apr | Kommittémöte: Bygg

Kommittémöte

Byggkommitténs träffas digitalt för årets vårmöte, där pågående projekt och kommande händelser diskuteras. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 27 april
Plats: Digitalt

4 maj | Kommittémöte: El

Kommittémöte

Elkommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 4 maj
Plats: Digitalt

18 maj | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Start: 18 maj
Slut: 19 maj
Plats: Digitalt

25 maj | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén träffas digitalt för årets vårmöte, där pågående projekt och kommande händelser diskuteras. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Start: 25 maj
Slut: 26 maj
Plats: Digitalt

26 maj | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt, alternativt på Vallviks bruk, för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 26 maj
Slut: 27 maj
Plats: Digitalt alt. Vallviks bruk

28 maj | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 28 maj
Plats: Digitalt

3 jun | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Datum: 3 juni
Plats: Digitalt