18 maj | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Start: 18 maj
Slut: 19 maj
Plats: Digitalt

25 maj | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén träffas digitalt för årets vårmöte, där pågående projekt och kommande händelser diskuteras. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Start: 25 maj
Slut: 26 maj
Plats: Digitalt

26 maj | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt, alternativt på Vallviks bruk, för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 26 maj
Slut: 27 maj
Plats: Digitalt alt. Vallviks bruk

28 maj | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 28 maj
Plats: Digitalt

3 jun | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Datum: 3 juni
Plats: Digitalt