30 aug | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas på Stora Enso Skoghall för att diskutera kommitténs pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Start: 30 augusti
Slut: 31 augusti
Plats: Skoghall

6 sep | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 6 september
Plats: Digitalt

7 sep | Kommittémöte: Bygg

Kommittémöte

Byggkommittén träffas och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 7 september
Plats: Digitalt

8 sep | Komittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Datum: 8 september
Plats: Digitalt

13 sep | Kommittémöte: El

Kommittémöte

Elkommittén träffas och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 13 september
Plats: Digitalt

21 sep | Nätverksträff: Sågverksnätverket

Möte

Sågverksnätverket träffas på Södra Wood Långasjö för att dela kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljöområdet. Läs mer om Sågverksnätverket.

Datum: 21 september
Plats: Långasjö

21 sep | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén träffas och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 21 september
Plats: Digitalt

29 sep | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 29 september
Plats: Digitalt

26 okt | SSG Fluiddagar 2022

Konferens

SSG Fluiddagar, tidigare SSG Hydraulikdagar, samlar verksamma inom hydraulik, pneumatik och smörjsystem i Sverige för två dagar med nyheter, information och erfarenhetsutbyte inom teknikområdena. Konferensen har sitt ursprung sedan 2009.

Datum: 26-27 oktober
Plats: Konferensen genomförs fysiskt på Högbo brukshotell i Sandviken
Pris: 5 500 kr ex moms
För vem: Deltagarna är verksamma inom drift, underhåll, inköp, konstruktion eller leverans av utrustning.

Anmäl dig här
Är du medlem i SSG Fluidtekniska nätverk?
Kontakta Rickard Sjöblom för mer info kring anmälan till medlemspris.

Start: 26 oktober 08:30
Slut: 27 oktober 16:00
Plats: Högbo brukshotell, Sandviken

23 nov | SSG Elansvarsträff 2022

Konferens

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999 och löper över en och en halv dag. SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. 

Datum: 23-24 november 2022
Plats: Nova park, Knivsta
Anmälan: öppnar inom kort

Kontakta oss konferens@ssg.se om du vill veta mer eller önskar att vi hör av oss när anmälan är öppen. 

Start: 23 november 08:30
Slut: 24 november 13:00
Plats: Nova park, Knivsta

21 mar | SSG Säkerhetskonferens 2023

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar.

Datum: 21-22 mars 2023
Plats: Scandic Infra City

Kontakta oss konferens@ssg.se om du har funderingar gällande SSG Säkerhetskonferens eller önskar att vi hör av oss när anmälan är öppen. 

Start: 21 mar 2023 09:00
Slut: 22 mar 2023 13:00
Plats: Scandic Infra City