16 mar | Introduktion till avtals- & köprätt

Webbkurs

Har du full förståelse för vad som ingår i dina avtal? Uppstår det ibland diskussioner kring avtalsinnehållet? Med hjälp av SSGs kurs inom köp- och avtalsrätt kan du undvika en del av de långdragna diskussionerna kring otydliga avtal och istället skapa mer tid till affären. Här ges du möjligheten att vässa din förmåga att lyckas i dina upphandlingar. Välkommen till denna kurs som ges på distans.

Kursen leds av Christian Hybbinette, en av Sveriges ledande advokater inom avtals- och köprätt.

Läs mer och anmäl dig här!

Datum: 16 mars
Tid: 09:00–16:00
Plats: Distans

25 maj | Ökat värde av prestanda- eller tillgänglighetsgaranti

Webbkurs

Får du den funktion som du har tänkt dig eller händer det att en anläggning inte levererar den prestanda eller tillgänglighet som det var tänkt? Hur slår det i så fall på investeringskalkylen och finns det något som man kan göra för att få det man betalar för. Under denna kurs kommer vi att djupdyka i prestanda- och tillgänglighetsgarantiernas förlovade värld med fokus på att öka förståelsen för hur man undviker några av de vanligaste fällorna.

Läs mer och anmäl dig nu!

Datum: 25 maj
Tid: 09:00–16:00
Plats: Distans