Standard Solutions Group

8 feb | Kommittémöte: El

Kommittémöte

Elkommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén!

Datum: 8 februari
Plats: Digitalt

14 feb | Kommittémöte: Bygg

Kommittémöte

Byggkommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Byggkommittén!

Datum: 14 februari
Plats: Digitalt

21 feb | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén!

Datum: 21 februari
Plats: Digitalt

23 feb | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén!

Datum: 23 februari
Plats: Digitalt

24 feb | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas i Stockholm för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén!

Datum: 24 februari
Plats: Stockholm

8 mar | Nätverksträff med CLP-nätverket

Möte

CLP-nätverket träffas digitalt och diskuterar CLP-lagstiftningen och hur man arbetar på ett säkert och hållbart sätt med ämnen eller blandningar som är hälsofarliga, miljöfarliga eller som innebär fysiska faror. Läs mer om CLP-nätverket!

Datum: 8 mars
Plats: Digitalt

21 mar | SSG Säkerhetskonferens 2023

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar.

Datum: 21-22 mars 2023
Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Läs mer och anmäl dig
Kontakta oss konferens@ssg.se om du har funderingar

Start: 21 mars 09:00
Slut: 22 mars 13:00
Plats: Scandic Infra City