Standard Solutions Group

Vår målsättning är att våra standardiserade tjänster ska bli självklara valet för industrin.

SSG har sedan 50-talet varit industrins partner. Vi arbetar med skapa gemensamma standardiserade lösningar för industrins gemensamma problem. För att lyckas med det krävs våra kunders förtroende, ett förtroende vi har haft i sex decennier. Vi tror på ett respektfullt och ansvarsfullt arbete som industrins trusted third party. Våra kunder kan vara trygga i att det de anförtror oss kommer att vara i säkra händer, och att de får bästa möjliga nytta. Industrins naturliga samarbetspartner, med fokus på kund, kvalitet och affärsmässighet. Ingen ska behöva tvivla på att vi vet vad vi gör.

Vår vision

"Affärsmässig framgång genom industriell samverkan".

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har företaget byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärden inspirerar och utmanar våra medarbetare i vår strävan att skapa ett framgångsrikt företag – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Respekt

Hos oss på SSG innebär respekt att vara öppen, ärlig och att uppträda med integritet. Vi respekterar olikheter mellan människor och kulturer hos de företag med vilka vi samarbetar och tänker på hur våra handlingar påverkar vår omgivning, nu och i framtiden. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål. I retur har vi fått industrins och våra partners respekt för vårt trovärdiga och ihärdiga arbete.

Ansvar

För oss är ansvar synonymt med att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och att vara redo för att anta utmaningar. För oss innebär ansvar att vi bryr oss — om oss själva, om varandra, om företaget och våra kunder. Vi agerar också på ett sätt som främjar en hållbar utveckling på ett ansvarsfullt vis.

Öppenhet

Genom öppenhet bygger vi förtroende. Öppenheten sätter prägel på hela vår företagskultur, så väl mellan medarbetare och de företag vi samarbetar med, som gentemot vår omvärld. Vi strävar efter att vara transparenta, kommunikativa och vi välkomnar alltid dialog. Öppenhet är en viktig förutsättning för att uppnå vår vision och affärsidé om samarbete och samverkan.

Proaktivitet

För att kunna styra vår framtid och utveckling dit vi vill måste vi agera proaktivt i alla led. Vi väntar inte på vad morgondagen bär med sig, vi förutser och inspirerar den genom våra handlingar och vårt sätt att verka. Proaktivitet hjälper oss att organisera oss för kommande utmaningar. Vi jobbar nära våra kunder, främjar innovativa lösningar och strävar efter att kunna vara en förtroendeingivande samarbetspartner i framkant och på så sätt stötta vår mission om kostnadseffektiva lösningar på gemensamma problem.