Standard Solutions Group

Användarvillkor

Nedan kan du ta del av användarvillkor för dig som slutanvändare av tjänsterna som tillhandahålls av SSG. 

Användarvillkor för slutanvändare (svenska)

End User Terms of Service

You can read the terms of use for you as an end user of the services provided by SSG below.

End-User Terms of Service (English)