Standard Solutions Group

Material som publiceras av SSG omfattas av lagen om upphovsrätt

All användning, kopiering och/eller spridning av SSGs tjänster, till exempel hela eller delar av innehållet i tjänsten SSG Standarder, regleras av gällande Användarvillkor för upphovsrättsskyddat material publicerat av SSG. Användaren har exempelvis inte rätt att förändra, översätta, kopiera, publicera, reproducera, hyra ut, posta, distribuera eller skicka eller göra innehållet i tjänsten tillgängligt för annan än den som köpt/laddat ned materialet.

Om du inte godkänner villkoren och inte vill bli bunden av dessa har du inte rätt att använda tjänsten.

Har du behov att publicera upphovsrättsskyddat material från SSG finns möjligheten att teckna SSG publiceringslicens.

SSG Publiceringslicens

Den som i sin verksamhet har behov att framställa material från SSG kan göra det med publiceringslicens. SSGs publiceringslicens ger innehavaren rätt att publicera SSG-material, till exempel utdrag från standarder till kataloger och utbildningsmaterial, något som annars inte är tillåtet enligt upphovsrätten. Publiceringen faktureras per år och gäller de bilder och texter, som används och som tillhör SSG. Framställandet sker i samråd med SSG och SSG lämnar godkännande innan materialet får användas.

Debiteringsinformation

  • Publiceringslicensen faktureras per år för de bilder och texter som ska produceras i till exempel produktblad på webb eller som trycksak.
  • Hanteringskostnad faktureras när utdrag beställs ur specificerade standarder.

Beställnings- och leveransinformation

  • Skriv ut den SSG-standard som innehåller de texter och bilder som ska publiceras. Markera därefter på valfritt sätt vilka bilder och vilka texter som är av intresse. Underlaget sänds till SSG via fax, brev eller som scannad fil för genomgång.
  • SSG sänder en bekräftelse med prisuppgift till den som beställt utdraget. Samtidigt lämnas information om det finns något i markerat material som inte kan levereras. När vi är överens om omfattning och pris utarbetas ett utdrag, som består av bildfiler av god kvalitet och av fil med de texter som kan publiceras.
  • SSG aviserar när utdraget är färdigställt. Den som har publiceringslicens kan logga in på särskild länk på SSGs webbplats och ladda ner beställt material.

Publiceringslicens utfärdas till den som har abonnemang på berörd SSG-standard.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller med önskan om att använda material från SSG i egen verksamhet.