Standard Solutions Group

Dessa avtalsvillkor utgör tillsammans med SSG:s övriga tillämpliga användarvillkor, din registrering av ett kundkonto samt vid var tid utförda beställningar ett avtal mellan den kund som önskar använda tjänsterna och SSG.

Dessa Avtalsvillkor tillämpas på all användning av tjänsterna, innefattande men inte begränsat till SSG:s plattform för webbaserade kurser, på alla beställningar av webbaserade kurser som görs via SSG:s webbplats samt tjänsten SSG Supplier (före detta SSG Registrerad leverantör).

För mer information, vänligen läs avtalsvillkoren