Standard Solutions Group

SSG Standard Solutions Group AB värnar om din personliga integritet och vår dataskyddspolicy förklarar hur SSG samlar in och använder dina personuppgifter. 

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@ssg.se.