Standard Solutions Group

Inom industrin delar många olika branscher samma utmaningar. Om vi utvecklade standardiserade arbetssätt, lösningar och metoder, skulle vi då kunna frigöra mer tid att utveckla kärnverksamheten?

Det är här SSG kommer in i bilden. SSG arbetar med att göra svensk industri mer produktiv, säker och hållbar genom att utveckla olika typer av standarder, i form av tjänster, standarder och kurser. Vi gör det genom att samordna industriell kompetens i våra tio kommittéer, som innehåller representanter från olika branscher inom svensk industri. I kommittéerna diskuteras gemensamma problem som industrin har, och även dess lösningar, något som vi tar vidare och utvecklar.  Läs mer om vårt utbud

Idén är att inom de områden där industrin inte konkurrerar, kan gemensamma problem identifieras och standardlösningar hittas. Det gör svensk industri mer produktiv, säker, hållbar och framför allt mer konkurrenskraftig mot omvärlden. Det tjänar alla på.

Med standarder i själ och hjärta

Det industriella samarbetet är djupt rotat inom SSG, och har varit så sedan begynnelsen. Redan på 50-talet utvecklades embryot till SSG genom SCA:s avdelning för interna företagsstandarder. Deras arbete skulle effektivisera anläggningarna, och uppnå högre kvalitet vid projektering och anskaffning. På 60-talet anslöt sig tolv andra företag till standardiseringssamarbetet. Att utveckla standardiserade lösningar för en effektivare industri, att hantera olika företags data, att hjälpa till att få den industriella vardagen att fungera, är något SSG har ägnat sig åt i över 60 års tid. Våra tjänster återfinns inom flera branscher inom den svenska industrin, och skapar ett ekosystem för förbättrad produktivitet, hållbarhet och säkerhet. På huvudkontoret i Sundsvall arbetar cirka 80 personer som inom affärsområde Arbetsmiljö och Hållbarhet samt funktionerna Utveckling, HR, Ekonomi och Kommunikation. Vi finns även representerade i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Reykjavik.

SSG är ett innovativt tillväxtbolag med egen tjänsteutveckling av IT lösningar

SSG är ett innovativt tillväxtbolag med egen tjänsteutveckling av IT lösningar

 • Vi arbetar agilt med kunden i centrum och tydligt närvarande
 • Våra produktteam använder de modernaste arbetsmetoderna och korta ledtider
 • Vi har en stor IT verksamhet och molnet är vår värld
 • Vi är informationssäkerhetscertifierade enligt ISO27001
 • Vi sätter standarder för cybersäkerhet

SSG bidrar till en hållbar värld där industrin är möjliggörare för omställning

 • Vår kunskap och våra lösningar bidrar tydligt till de globala hållbarhetsmålen
 • Våra lösningar bidrar till en bättre arbetsmiljö
 • Våra lösningar bidrar till en hållbar industri
 • Våra lösningar bidrar till digitala transformation
 • Vi är certifierade enligt ISO14001
 • Se mer i vår Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiativ

SSG levererar lösningar till världsledande industrier på en global marknad

 • Vi bildades av industrin och industrin ser oss som en naturlig del av lösningen
 • Vi ägs av globala koncerner som Stora Enso, SCA, Holmen, Billerud, Metsä Board, Södra
 • Vi har våra kunders förtroende och är industrins kunskapscenter
 • Tillsammans skapar vi nya standarder som bidrar till världsledande framgång

SSG har stolta ambassadörer!

 • Vi har kompetenta medarbetare och ledare
 • Vi har kompetenta industriella experter i våra innovativa nätverk
 • Vi har en bra arbetsmiljö och arbetar aktivt för en hållbar prestationskultur
 • Vi har ambition, en stark teamanda och en utvecklad vinnarkultur
 • Vi känner att vi tillsammans levererar nytta varje dag!
 • Vi har de trivsammaste mötesplatserna i Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Reykjavik

Vill du veta mer?

Fråga gärna våra medarbetare, industriella experter, konsulter eller kunder!