Inom industrin delar många olika branscher samma utmaningar, utmaningar som om man utvecklade standardiserade arbetssätt, lösningar och metoder för, skulle kunna frigöra mer tid att utveckla kärnverksamheten.

Det är här SSG kommer in i bilden. SSG arbetar med att göra svensk industri mer produktiv, säker och hållbar genom att utveckla olika typer av standarder, i form av tjänster, standarder och kurser. Vi gör det genom att samordna industriell kompetens i våra tio kommittéer, som innehåller representanter från olika branscher inom svensk industri. I kommittéerna diskuteras gemensamma problem som industrin har, och även dess lösningar, något som vi tar vidare och utvecklar.

Idén är att inom de områden där industrin inte konkurrerar, kan gemensamma problem identifieras och standardlösningar hittas. Det gör svensk industri mer produktiv, säker, hållbar och framför allt mer konkurrenskraftig mot omvärlden. Det tjänar alla på.

Med standarder i själ och hjärta

Det industriella samarbetet är djupt rotat inom SSG, och har varit så sedan begynnelsen. Redan på 50-talet utvecklades embryot till SSG genom SCA:s avdelning för interna företagsstandarder. Deras arbete skulle effektivisera anläggningarna, och uppnå högre kvalitet vid projektering och anskaffning. På 60-talet anslöt sig tolv andra företag till standardiseringssamarbetet. Att utveckla standardiserade lösningar för en effektivare industri, att hantera olika företags data, att hjälpa till att få den industriella vardagen att fungera, är något SSG har ägnat sig åt i över 60 års tid. Våra tjänster återfinns inom flera branscher inom den svenska industrin, och skapar ett ekosystem för förbättrad produktivitet, hållbarhet och säkerhet. På huvudkontoret i Sundsvall arbetar cirka 80 personer som inom affärsområde Arbetsmiljö och Hållbarhet samt funktionerna Utveckling, HR, Ekonomi och Kommunikation. Vi finns även representerade i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Växjö och Bollnäs.

Läs mer om vårt utbud.

SSG – Setting new standards.