Standard Solutions Group

SSG ägs av de sex största skogsindustrikoncernerna i Sverige.

Styrelse

  • Magnus Forsbrand, Extern ordförande
  • Henning Ekström, Billerud AB
  • Roland Nordin, SCA AB
  • Jan-Olof Karlsson, Södra Cell AB
  • Ola Schultz-Eklund, Holmen AB
  • David Hjelm, Metsä Board
  • Peter Olsson, Stora Enso AB
  • Roland Nilsson, personalrepresentant SSG