Great news!

Our website is available in your market. Do you want to explore our offer in your market or do you want to stay on the current page?

Standard Solutions Group

SSG koordinoi teollisuuden asiantuntemusta ja kehittää standardoituja ratkaisuja alan yhteisiin ongelmiin.

SSG työskentelee luodakseen yhteisiä standardisoituja parhaita ratkaisuja turvallisen ja kestävän teollisuuden hyväksi.  Monilla eri alojen teollisuusyrityksillä on samankaltaisia haasteita toiminnassaan.  Eri alojen yhdessä sovittujen standardoitujen ratkaisuiden ja menetelmien avulla yritysten on mahdollista säästää aikaa ja keskittyä ydinliiketoimintaansa.  ​

Tämä on SSG:n tehtävä. Me SSG:llä autamme teollisuuden yrityksiä parantamaan tuottavuutta/tehokkuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä kehittämällä erilaisia standardeja, parhaita menetelmiä, palveluita ja koulutuksia. Työmme perustana on tiivis yhteistyön ja osaamisen koordinointi  yhteensä kymmenessä  eri aihealueiden komiteassa, joiden jäsenet edustavat eri teollisuuden aloja.  Näissä komiteoissa keskustellaan yleisistä haasteista ja ongelmista ja myös sopivista ratkaisuista, miten  SSG voi auttaa viemään ratkaisuja eteenpäin ja kehittää.