Standard Solutions Group

På denna sida kan du ta del av information om vilka underbiträden som kan komma att behandla personuppgifter under personuppgiftsbiträdesavtalet. Informationen gäller endast för de funktioner där SSG Standard Solutions Group AB är personuppgiftsbiträde åt kunden som personuppgiftsansvarig.

Du kan prenumerera på förändringar av denna information. Som prenumerant kommer du erhålla information om SSG anlitar nya underbiträden och gör förändringar av befintliga underbiträden.