Standard Solutions Group

SCA Obbola

Om SCA Obbola
SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber. 

Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Skogsbolaget SCA hade 2023 ca 3 400 anställda och en försäljning om 18 miljarder kronor.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök sca.com.

Dokument
Säkerhet och ordning 2024-06-01 (svenska)
Safety and good order 1 June 2024 (engelska)
Information om alkohol- och drogtester (svenska)
Information regarding random alcohol and drug tests (engelska)
Alkoholi- ja huumekielto (finska)

För tillträde till SCA Obbolas fabriksområde krävs giltigt SSG Accesskort (giltiga kurser, SSG Entre grundkurs och SSG Entre SCA Obbola) samt att SCA Obbolas kontaktperson godkänt tillträde till anläggningen.

Ansvarig för innehållet på den här sidan: SCA Obbola

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)