Standard Solutions Group

SCA Obbola

Om SCA Obbola
SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber. 

Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Skogsbolaget SCA hade 2021 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.

Dokument
Säkerhet och ordning (svenska)
Safety and good order (engelska)
Information om alkohol- och drogtester (svenska)
Information regarding random alcohol and drug tests (engelska)
Alkoholi- ja huumekielto (finska)

För tillträde till SCA Obbolas fabriksområde krävs giltigt SSG Accesskort (giltiga kurser, SSG Entre grundkurs och SSG Entre SCA Obbola) samt att SCA Obbolas kontaktperson godkänt tillträde till anläggningen.

Ansvarig för innehållet på den här sidan: SCA Obbola

Vill du på förhand veta att du kommer in på anläggningen?

Med SSG On site får du svar direkt. Appen är gratis och med ditt accessnummer ser du direkt om du uppfyller tillträdeskraven till anläggningen. Med SSG On site får du ta del av senaste information, karta, larmnummer, lunchmeny och mycket mer. Ladda ner appen nu!

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)
Kontakt: Kennet Bergqvist, 090-704320 eller 073-0544291