Standard Solutions Group

SSG underhåller och utvecklar konceptet SSG Entre i samråd med utsedda experter från svensk industri. Flera av de anslutna branscherna har representanter i gruppen.

Målet för gruppen är att säkerställa att rätt kunskapsmål till rätt målgrupp ska ge minskat antal tillbud och skador hos entreprenörer på kravställande anläggning. Målet är också att se till att utbildningen är väl balanserad för de branscher som ställer krav på utbildningen.

Gruppens uppgifter

 • Definiera kunskapsmål för utbildningen
 • Rådgivare inför beslut om giltighetstid
 • Rådgivande när nya branscher ansluter
 • Fånga upp utvecklingsbehov för konceptet SSG Entre
 • Rådgivare för internationellt samarbete
 • Utser ämneskunniga
 • Ta del av kursutvärderingar
 • Säkerställa att utbildningen ger önskad effekt
 • Fånga upp behov från branschen inför möten (så långt det är möjligt)
 • Sprida information och beslut tillbaka till branschen (så långt det är möjligt)

Referensgruppens representanter

Medlemmarna i referensgruppen består av representanter från de branscher som är kunder i Entre-konceptet.

 • Nina Oskarsson – Boliden
 • Catarina Gustafsson – Storaenso
 • Moa Karlsson – LKAB Malmberget
 • Linda Karlsson – LKAB
 • Ingela Löf – Barilla
 • Catarina Jenssen – Storaenso
 • Carina Webjörn – Preem
 • Mikael Frykholm – Epiroc
 • Maarit Rajaniemi – Ovako
 • Mats Wessman – Billerud Korsnäs
 • Emanuel Stenius – EON
 • Anne-Louise Thäng – Inovyn
 • Magdalena Ahl – Perstorp

Vill du veta mer?

Använd formuläret nedan så kontaktar en säljare dig inom kort.

Är du redan användare, och behöver hjälp? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.