Standard Solutions Group

Är det snart dags för ett underhållsstopp? Här är några saker som är bra att tänka på för att arbetet ska fungera smidigt med kopplingen till SSGs tjänster.

Generella tips att tänka på inför underhållsstoppet

Se över inpasseringslogistiken så att inte köer bildas, till exempel hur entreprenörerna ska komma in och vilka portar som ska användas.

Kontrollera era inträdeskrav i systemet Access, så att systemet är rätt uppsatt med inställningar för eventuella integrationer. På så sätt säkerställs att de som kommer in på anläggningen har rätt kunskaper, samt att leverantörer och entreprenörer kan se vilka krav som gäller. 

Kontrollera att kortläsare och datorer finns tillgängliga för att förenkla inpassering, vilket minskar risken för köbildning.  

Om Accesskortet används för inpassering, kontrollera att integrationen med lokala systemen fungerar.

För anläggningar som bedömer och följer upp leverantörer genom tjänsten SSG Supplier: Kontrollera i systemet att anlitade leverantörer uppfyller de krav som ställs och är godkända som leverantörer.

För att undvika problem vid inpassering - påminn entreprenörer om att genomföra SSGs kurser som gäller som tillträdeskrav innan de kommer till anläggningen.

Erbjuder ni möjlighet att komplettera SSG-kurser innan inpassering, för den som inte uppfyller kraven? Se till att det finns en anvisad plats med dator för det i så fall.   

Uppdatera informationen i SSG On site så att den är aktuell och korrekt. På så sätt har alla på anläggningen tillgång till rätt information. Uppmana både egen personal och besökare att ladda ner appen via App Store eller Google Play.           

Se till att ha rutiner för hur fordonstillstånd och parkeringar ska hanteras.     

Se över och beställ kommunikationsmaterial, så som rollups och informationsblad. Som administratör för tjänsten SSG On site kan du enkelt logga in och hitta material som kan behövas.

Ladda ner checklistan i pdf-format

 

Behöver ni mer hjälp?

På SSG har vi erfarenhet av vad som kan behövas för att få logistiken att fungera smidigt vid ett underhållsstopp. Vi hjälper gärna till med till exempel statistik för era lokala kurser, personliga samtal med förslag på lösningar och guider om vad som är bra att tänka på inför underhållsstoppet.  Kontakta oss gärna för mer information och för offert.