SSGs webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil, som sparas på besökarens dator när man besöker en webbplats.

Textfilen används bland annat för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. I syfte att förbättra webbplatsen använder SSG även cookies för att följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.

För att kunna använda SSGs tjänster via webben måste du tillåta användningen av cookies. Den cookie som skapas försvinner när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

SSGs hemsida har även koppling till de externa siterna Linkedin och Facebook genom möjligheten att gilla och dela våra artiklar. SSG använder Google Analytics och Hotjar som analysverktyg. När du inte är inloggad kommer en cookie att sändas över för att komma ihåg att du har svarat på/skickat in ett visst formulär.

Det finns två typer av cookies

Sessionscookie

En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida och försvinner när du stänger webbläsaren. Sessionscookies används till exempel när du anmäler sig till prenumerationstjänster och tas bort när du lämnar webbplatsen.

Varaktig cookie

En varaktig cookie används för att spara personliga inställningar av teckensnitt, textfärg, radavstånd med mera och finns kvar på din dator tills den tas bort manuellt.

Om du inte accepterar användningen av cookies kan inställningar göras via webbläsarens säkerhetsinställningar. När användning av cookies nekas, kommer du inte att kunna behålla din inloggning på webbplatsen, utan du kommer ständigt vara tvungen att logga in igen för att få tillgång till åtkomst skyddat material. Om du inte tillåter användning av cookies medför detta även att du inte kan utnyttja SSGs webbtjänster med full funktionalitet.

Kontakta oss

Vill du kontakta oss kan du nå oss på dataskydd@ssg.se. SSG har ett dataskyddsombud i enlighet med kraven som ställs i dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter i vår dataskyddspolicy.

Denna cookie-redogörelse uppdaterades senast 22 maj 2018.