Standard Solutions Group

Här hittar du information om hur integration fungerar med SSG Produktdatabas.

Integrationsflöden

SSG Produktdatabas stödjer integrationsflöden för Artikelförändringar och Rapportering av eget användande.

Artikelförändringar

När artikeldata förändras i SSG Produktdatabas, synkroniseras artikeldata med integrerade system. Detta görs för de artiklar som anläggningen använder.

Integration av SSG Produktdatabas

Information kring de artiklar som har begärts eller ändrats hämtas från SSG Produktdatabas integrationsmodul via FTP. Varje integrerande system sätts upp som ”Artikelmottagare” i SSG Produktdatabas. Vi kommer överens om schemalagda tider för när och med vilket intervall som filerna för artikelförändringar ska levereras, vilket normalt sker flera gånger per dygn.

Rapportering av eget användande

Varje integrerad anläggning återrapporterar till SSG på vilket sätt man använder artiklarna. Rapporteringsintervallet är normalt en gång per dag och skickas till SSG:s FTP-server mellan 18:00–24:00.

Informationsmodell

Integration till SSG Produktdatabas hanterar ett antal informationsobjekt, dessa och dess inbördes relationer beskrivs i nedanstående bild.

Informationsmodell för SSG Produktdatabas
Artikel (Article) är artikeln som identifieras med sitt unika SSG Artikelnummer och innehåller namn, beskrivning och ett antal basattribut.

Attribut och attributsgrupper (Attribute, Attribute groups) är ett antal attribut utöver basattribut och delas in i utökade basattribut och tekniska attribut.

Utökade basattribut är egentligen attribut som ingår artikelns basattribut, men de är separerade i egna enskilda attribut (exempelvis Artikelnummer, Beteckning, Typbeteckning).

Tekniska attribut är attribut som gäller för specifika typer av artiklar och delas in i Attributgrupper baserat på vilken klassning artikeln har. (Exempel på tekniska attribut är volttal och montagesätt.)

Attributgrupper är ett sätt att gruppera utökade basattribut och tekniska attribut.

Artikeltyp (Article type) kan anges på tre olika sätt; Varumärkesbeskriven (M), Normbeskriven (S) alternativt Neutralt beskriven (N).

Anläggningsanvändare (Subscriber) innehåller information om den anläggning som begärt informationen om artikeln. Anläggningen anges med ett unikt ID och är även uppdelat på koncern, land och enhet.

Integrationspunkt

SSG erbjuder FTP som integrationspunkt.

En mer detaljerad specifikation för XML-integration levereras när man blir kund i SSG Produktdatabas.