SSG Leveranskontrakt

Utvecklat av och för industrin med stöd av jurister

Kontakta oss

SSG Leveranskontrakt är ett standardiserat kontrakt som hjälper dig vid upphandling, inköp, konstruktion, driftsättning och leverans av industrianläggningar. Kontraktet förenklar när affärer ska göras inom industrin och parterna kan vara trygga i väl genomarbetade standardklausuler och bilagor – Anpassat efter processindustrin samt svensk och europeisk lagstiftning.

SSG Leveranskontrakt innehåller färdiga rubriker, bland annat om allmänna villkor, tekniska data och garantier, specifikation och leverans. Parterna fyller i sina överenskommelser och villkor, vilket förenklar upphandlings- och inköpsprocessen. Du kan använda dig av SSG Leveranskontrakt både vid komplexa överenskommelser och enklare inköp, av exempelvis gods.

Utvecklat tillsammans med leverantörer och jurister inom industrin

SSG Leveranskontrakt är utvecklat och framtaget tillsammans med SSGs kontraktskommitté som samarbetar med både externa jurister och leverantörer som riktar sig mot industrin. Kontraktet genomgår med jämna mellanrum revideringar för att följa gällande lagstiftning samt branschvillkor. Det ger dig ett uppdaterat och tryggt standardkontrakt av hög kvalitet som är väl igenkänt av både beställare och leverantörer.

Lång erfarenhet och proaktivitet är det som har upprätthållit våra kunders förtroende genom åren

Kontraktet, som funnits sedan 1975, används av både beställare, leverantörer och inhyrda teknikkonsulter inom industrin. Bland kunderna märks stora delar av svensk och europeisk skogs-, stål- livsmedels- och energiindustri, samt av industrins leverantörer. Kontraktet finns att tillgå i fyra språk och i fyra varianter.

Två kontraktsversioner:

Att skriva eller hitta en kontraktsmall som är anpassade efter ens behov kan vara en utmaning, vi erbjuder därför möjligheten att välja de bilagor som är bäst lämpade för din verksamhet och situation.

Lilla kontraktet

Står du inför en upphandling av ett projekt? Eller ska du beställa gods ifrån en ny leverantör till din anläggning? Oavsett vilken verksamhet du arbetar inom så erbjuder vi två optimerade kontraktsmallar som är framtagna för just installationer och leverans av gods till anläggningar. Med våra kontraktsmallar ger vi dig möjligheten att spara både tid och pengar.

Kontakta oss för mer information.

Stora kontraktet

Det stora kontraktet är för verksamheter som har ett mer omfattande och komplext projekt, där man letar efter ett heltäckande kontrakt. Det stora kontraktet innehåller totalt 10 bilagor som berör allmänna villkor, tekniska data och garantier, specifikation och leverans.

Tillval

Vinnande vetande

Vinnande vetande är en handbok som vägleder dig som användare i hur SSGs olika leveranskontrakt kan tillämpas och tydliggör skillnaden mellan de olika kontrakten. Handboken är fylld med tips och kommentarer som berör båda parter i en upphandling. Denna utgåva av Vinnande vetande fokuserar på utgåva 2019-03 och äldre utgåvor av kontrakten. Utöver att handboken anpassats till de senaste utgåvorna av kontrakten har den även fått ett helt nytt utseende.

Vilken lösning är bäst för dig?

Leveranskontraktet_Enstaka_dokument

Enstaka filer

från 1 300 kr.

Ifyllnadsbara filer utan abonnemang

från 5 200 kr

1-årsabonnemang

Kan användas fritt inom en industrianläggning.

Får kontinuerligt uppdaterade bilagor efter
gällande lagstiftning och branschvillkor.

Från 1 483 kr per månad.

Vill du få fler prisdetaljer?
Kontakta oss så hör vi av oss till dig.

Kontakta oss

Vill du bli abonnemangskund, beställa ifyllnadsbara dokument eller har du andra frågor om SSG Leveranskontrakt? Fyll i dina kontaktuppgifter här, så hjälper vi dig att hitta en lämplig lösning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.