Standard Solutions Group

Cyberangrepp mot industrianläggningar blir allt vanligare, och konsekvenserna av en cyberattack kan vara förödande. SSG kan nu stolt lansera en unik tjänst för kravställning på cybersäkerhet vid upphandling.

SSG Leveranskontrakt är ett viktigt verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid upphandlingar av IT-OT-system, stärks kontraktet ytterligare genom att integrera säkerhetskrav redan vid inköp av system och tjänster. Checklistan blir ett komplement i tjänsten SSG Leveranskontrakt och är utformad av och för industrin för att kunna möta framtidens behov och minimera risker för cyberangrepp.

Markus Sandgren, produktchef för SSG Leveranskontrakt

– Med den här checklistan kan man säkerställa att man har cybersäkerhet i åtanke redan i planeringsfasen, berättar Markus Sandgren, produktchef för SSG Leveranskontrakt.

Extra stöd med förklarande guide

Tillsammans med cybersäkerhetschecklistan får nya kunder också en förklarande guide som kan användas som stöd vid upphandlingsprocessen

– Både guiden och checklistan är framtagna tillsammans med industriella experter med lång och gedigen erfarenhet inom området, berättar Markus Sandgren.

Målet med guiden är att leverantörer av system och tjänster får förståelse för hur OT-system och tjänster ska hanteras, levereras och underhållas på ett cybersäkert sätt och att projekt- och inköpsorganisation får förståelse för vilket stöd som behövs vid upphandling och beställning av OT-system och tjänster.

– Det känns fantastiskt att kunna erbjuda den här tjänsten till våra kunder. Vi är först ut att erbjuda något liknande och vi ser att behovet är stort, säger Markus Sandgren.

Är du intresserad?

Har du inte redan SSG Leveranskontrakt men är intresserad? Kontakta vår säljare Sebastian Sundblad så hjälper han dig!