Kunskap som lönar sig direkt för båda parter i en affär. Det här är en kurs för dig som vill bli uppdaterad på innehåll och betydelse i gällande utgåva av de olika leveranskontrakten från SSG.

Tid
8 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Valfri
Pris
På förfrågan

I kursen behandlas funktionsupphandlingar i både beställarens och leverantörens perspektiv, SSG Allmänna Bestämmelser liksom vilket stöd som finns i SSGs övriga tjänster vid upphandling. Utfallet för beställare och leverantörer av industriprojekt påverkas i hög utsträckning av hur väl parterna är överens om vad som ska utföras och på vilket sätt. Det är ofta stora belopp som köpare och säljare har att komma överens om. Av särskild stor vikt är att den överenskomna leveransen ger den funktionalitet och har den prestanda som parterna kommit överens om. För att projekt ska slutföras som avsett är kunskapen om upphandlingsprocessen viktig. Det är det som den här kursen handlar om.

Kursdagen/kursdagarna belyser i detalj hur SSG Leveranskontrakt för leverans med montage är konstruerat och vilka delar av kontraktet som är särskilt väsentliga. Vi behandlar också i detalj SSG Allmänna Bestämmelser 90-12 som avser leveranser med eller utan montage.

Kursens mål

Deltagaren ska efter kursen behärska/ha god kunskap om:

Målgrupp

De som arbetar med inköp, försäljning eller i sitt arbete i projekt kommer i kontakt med upphandlingar.

Kursens innehåll

Genomförande

Kursen är normalt sett lärarledd. För de företag (beställare och leverantörer) som vill genomföra genomgång av kontrakt på svenska eller engelska erbjuder vi också webbgenomgång av hela eller delar av kontraktet. Vi rekommenderar att du går kursen med två års mellanrum, för att säkerställa att du känner dig uppdaterad på det senaste inför framtida avtalsförhandlingar.

Företagsspecifika kurser

Om fler än tre personer från ett företag vill delta i kurs rekommenderar vi att ni kontaktar oss för en anpassad kurs på valfri plats. Det blir som regel billigare. Valfritt antal deltagare kan då delta. En ytterligare fördel är att genomgången då kan kompletteras med praktiska övningar som har direkt koppling till berört företag. Beställaren och utbildaren från SSG kommer tillsammans överens om anpassningar av kursen. Den kan givetvis också förlängas till ytterligare en dag vid behov.

 

Vill du veta mer om kursen SSG Leveranskontrakt? 

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Har du frågor om kursens genomförande, kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.