Standard Solutions Group

Söderenergi Södertälje

Söderenergi producerar fjärrvärme och el och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen SFAB i Huddinge, Botkyrka och Salem samt av Telge Nät i Södertälje och Nykvarn.

Vi har även ett produktionssamarbete med Stockholm Exergi och försörjer periodvis delar av södra och centrala Stockholm med fjärrvärme. Den el som Söderenergi producerar leds ut på det nationella elnätet och säljs på den nordiska elbörsen Nordpool. Sammantaget producerar vi värme för cirka 120 000 hushåll samt kontor och industrier, dessutom el som räcker till 100 000 villors hushållsbehov. Utöver el och värme producerar vi även ånga för läkemedelsproduktionen på AstraZenecas fabrik i Gärtuna samt hetvatten till Scanias lackeringsverkstad i Södertälje.

De större anläggningarna inom Söderenergi är Igelstaverket, som innefattar Igelsta värmeverk och Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje, samt Fittjaverket i Botkyrka. Dessutom har vi tre reservanläggningar, Geneta panncentral, Huddinge maskincentral och Skogås hetvattencentral. Vi eldar främst med bio- och returbränslen och samtliga anläggningar är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

På Söderenergi arbetar cirka 150 personer.

Mer information hittar du på www.soderenergi.se

Källa: Söderenergi

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Finska Tyska Franska
Kontakt: Maria Gaspar, Miljö- och arbetsmiljösamordnare 08-553 056 25