Standard Solutions Group

Karlstads Energi Karlstad

Tillsammans gör vi Karlstad ljust, varmt och rent. Vår affärsidé är att vara den nära och engagerade leverantören av energi och renhållning till privatkunder och företag i Karlstadsregionen samtidigt som vi är en trygg och miljöinriktad samarbetspartner.

Karlstads Energi AB säljer värme till över 5 000 kunder och el till cirka 40 000 kunder. Vi har egen produktion av både värme och el. Elen kommer från det biobränsleeldade kraftvärmeverket på Heden och från Vindpark Vänern. Den största delen fjärrvärme kommer från Hedenverket. Varje år säljer vi cirka 500 miljoner kWh el och lika mycket fjärrvärme.

Det är Karlstads Energi som sköter den kommunala renhållningen i Karlstad. Vi samlar in och tar hand om kommunens hushålls- och verksamhetsavfall. Varje år samlar vi in ungefär 20 000 ton säck- och kärlavfall från våra cirka 17 000 renhållningskunder och drygt 16 000 ton grovavfall på våra återvinningscentraler.

Vi är ett medborgarägt företag. Att producera och sälja energi är en del av vårt kommunala uppdrag. Karlstads Energi AB ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Källa: Karlstads Energi

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)
Kontakt: Martin Andersson 054-540 72 24