Standard Solutions Group

Domsjö Fabriker Domsjö

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil.

Huvudprodukterna är cellulosa, bioetanol och lignin. Bolaget, vars produktionsanläggningar är belägna strax utanför centrala Örnsköldsvik, har 400 anställda i Sverige och 15 i Baltikum.Omsättningen uppgår till 1,6 miljarder kronor. Domsjö Fabriker är en del av Aditya Birla Group, som är en ledande multinationell företagssfär med bas i Indien.

Domsjö Fabriker bedriver ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete och har högt ställda krav på arbetsmiljö, yttre miljö, säkerhet och kvalitet. Arbetsmarknadens lagar och föreskrifter har därför kompletterats med lokala skyddsregler.Som entreprenör eller annan typ av besökande, är du skyldiga att känna till och tillämpa våra regler.

Tillsammans arbetar vi för en säker arbetsplats, ett Säkert Domsjö.

Lokala säkerhetsregler (svenska)
Lokala säkerhetsregler (engelska)
Lokala säkerhetsregler (finska)
Lokala säkerhetsregler (polska)
Trafikinformation Domsjö industriområde (svenska)

Ansvarig för innehållet på den här sidan: Domsjö Fabriker

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)