Standard Solutions Group

Här hittar du information om hur du ansluter dig med API för SSG Supplier

 

Begrepp

  • Orgnr motsvarar företagets organisationsnummer
  • Assessment motsvarar om du är godkänt eller underkänd
  • Purchaser motsvarar en beställare/anläggning
  • Supplier motsvarar en leverantör
  • IsApproved avser om du är godkänd som leverantör eller underkänd. False betyder underkänd

Exempel

För att kontrollera om en leverantör är godkänd kan följande metod användas: 

GET /api/supplier/v1/company/556403-1523/approved
 
 
{
 
  "IsApproved": false,
 
  "PurchaserId": "51327C57-A534-4C8D-B74E-33AEBE7336AD",
 
  "SupplierId": "51327C57-A534-4C8D-B74E-33AEBE7336AD"
 
}