Standard Solutions Group

SSG erbjuder snabb och enkel integration för era system mot våra tjänster, till exempel för inpassering och tillträdeskontroll.

SSG erbjuder möjligheten att ansluta era system till SSGs integrationsplattform. Detta skapar möjlighet att utbyta information från era system med data som finns i SSGs tjänster, till exempel systemet Access. Integrationen sker på ett standardiserat sätt med en API-plattform enligt REST (Representational State Transfer). Detta gör anslutningstiden mot SSG kort och enkel och enligt etablerade protokoll. Implementeringen blir snabb och med en låg integrationskostnad. 

För tillfället erbjuds integrationer mot systemet Access. Läs mer om hur du ansluter dig. Framöver kommer fler möjligheter för systemintegration att erbjudas. 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.